post
Avatar

Opublikowane 15.05.2021 13:03 przez

Piotr Stolarczyk

Już za niespełna tydzień odbędą się wybory na prezesa Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. W lokalnym środowisku piłkarskim wzbudzają one bardzo dużo emocji ze względu na różnego rodzaju kontrowersje. Osoby popierające konkurentów obecnie urzędującego prezesa twierdzą, że ordynacja wyborcza i plan sposobu przeprowadzenia walnego zgromadzenia delegatów są skandaliczne. Nie godzą się na brak drugiej tury, pozbawienie możliwości prezentacji przez kandydatów, skrócenie do minimum czasu wyborów, czy nawet – w przypadku Iskierki Szczecin – wykluczenie z udziału w głosowaniu. Natomiast władze związku uważają, że wszystko odbędzie się zgodnie z obowiązującym statutem. Mamy do czynienia z wyrachowanym działaniem mającym na celu pozbawienia szans na uczciwą walkę? A może przeciwnicy Jana Bednarka szukają dziury w całym?

Kwestie dotyczące samych wyborów to tak naprawdę wierzchołek góry lodowej.

Kontrowersji odnośnie postępowania działaczy związkowych jest zdecydowanie więcej, a najlepszym przykładem wydaje się kampania wyborcza. Nigdy wcześniej walka o fotel prezesa nie była tak ostra. To oczywiste, że w boju wyborczym różne chwyty są dozwolone. Nikt nie kieruje się sentymentami i żadna ze stron nie może się cofnąć, jednak skala niejasności i dziwnych sytuacji zdecydowanie przerosła poprzednie batalie. Środowisko opozycyjne obecne działania związku określa mianem: “komuna”, “Białoruś”, “hucpa”.

Z kolei aktualna władza nie widzi żadnego problemu w tym, że o wyborze sternika zadecyduje zwykła większość zamiast bezwzględnej, a warto wiedzieć, że przepis ten wprowadzono w ostatniej chwili. W ZZPN-ie tłumaczą to zgodnością z prawem. Taka sama argumentacja pojawia się w przypadku pozbawienia możliwości kliku klubów wystawienia delegatów z powodu błędów formalnych lub spóźnionego dostarczenia dokumentów. Włodarze tych drużyn mają pretensje o to, że zostały poinformowane o uchybieniach już po terminie umożliwiającym zmianę delegata lub dostarczenia prawidłowych dokumentów. W stosunku do ZZPN-u padają też zarzuty o jawną współpracę z samorządami, o rozdawnictwo piłek jako kiełbasy wyborczej, przez co obecny prezes próbuje pozyskać zwolenników.

*

Na dobrą sprawę brutalna walka wyborcza rozpoczęła się trzy miesiące temu, kiedy to po ogłoszeniu decyzji o starcie w wyborach zwolniono z PZPN-u jednego z kandydatów – Macieja Mateńkę. Akurat tak się złożyło, że jego przełożonym był obecny prezes ZZPN-u, Jan Bednarek. Kolejną kontrowersją było pozbawienie pracy koordynatora kursów trenerskich w województwie zachodniopomorskim – Pawła Podgórskiego. W absurdalnym oświadczeniu ZZPN tłumaczył decyzję brakiem fachowości czy uchybieniem obowiązków. Trener Podgórski jest pewny, że ma to związek z poparciem Macieja Mateńki.

Już abstrahując od tego, czy działacze związkowi mają prawo do różnych dziwnych działań w kwestii organizacji wyborów czy zwolnień, trudno nie odnieść wrażenia, że wszystko to odbywa się w oparach absurdu. Opozycja mówi o strachu obecnych działaczy. I rzeczywiście z wielu stron dochodzą informacje, że środowisko jest już zmęczone 17-letnimi rządami Jana Bednarka i ludzi mu wiernie oddanych. Wskazują, że po prostu czas na powiew świeżości, na większą transparentność. Oczekują, że związek będzie pomocny dla klubów – nie tylko w czasie kampanii wyborczej.

Wybory na chybcika

Obaj kontrkandydaci obawiali się tego, że im bliżej dnia wyborów, tym więcej będzie działań mających na celu zmniejszenie ich szans na triumf. Oczywiście wszystko w białych rękawiczkach. To tylko spekulacje, nie ma bowiem żadnych sondaży. Ale gdzie nie przyłożyło się ucha, tam słychać było, że w przypadku drugiej tury istnieje duża szansa na zmianę głównodowodzącego związkiem. Wynikało to też z tego, że oprócz Jana Bednarka i Macieja Mateńki swoją kandydaturę zgłosił także Piotr Dykiert – były sędzia piłkarski, dawniej dyrektor ds. sportu Urzędu Miasta Szczecin. Teraz to już tylko dywagacje, gdyż – co najbardziej istotne – ku zdziwieniu wielu delegatów na 14 dni przed dniem zjazdu ogłoszono, że podczas wyborów nie będzie drugiej tury. Do wyboru prezesa wystarczy zwykła większość głosów na danego kandydata.

Co to oznacza w praktyce? Z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że urzędujący prezes, Jan Bednarek, zwiększył tym ruchem swoje szanse na zwycięstwo co najmniej kilkukrotnie.

Generalnie związek nie uchybił terminu przekazania uchwały zarządu do oficjalnej wiadomości. Tylko czy to nie wydaje się dziwne, że zmiana w porządku obrad walnego zgromadzenia delegatów wymaga większości 3/4 głosów wszystkich obecnych delegatów, a najważniejsze głosowanie – wybór prezesa – już tylko zwykłej? Tak więc – teoretycznie – wystarczy nawet jeden głos.

W trakcie posiedzenia Zarządu, na którym uchwalany był Regulamin Walnego złożono propozycje zmiany systemu głosowania na taki, jaki obowiązuje w PZPN, jednakże Zarząd ZZPN po zasięgnięciu opinii prawnej, zgodnie z którą uchwalenie takiego sytemu byłoby przekroczeniem uprawnień zarządu, postanowił kierować się literalnym brzemieniem statutu. W ZZPN w ciągu ostatnich 20 lat, a więc od momentu rejestracji w KRS wszystkie kolejne głosowania nad wyborem władz związku na Walnych odbywały się zgodnie z takim zapisem. W odniesieniu do porządku obrad to jest on uchwalany zgodnie ze statutem zwykłą większością. Dopiero do późniejszych zmian potrzeba innej większości, co jest normalne na każdym zebraniu – tłumaczy Robert Bikowski, przewodniczący Wydziału Dyscypliny ZZPN.

Maciej Buryta, członek zarządu ZZPN-u, znajdujący się w opozycji w stosunku do obecnego prezesa, nie ukrywa, że reszta członków podjęła decyzję na zasadzie uznaniowej, zupełnie nie kierując się oczekiwaniami lokalnego środowiska piłkarskiego, które pragnie, jak najbardziej sprawiedliwego systemu wyborczego. – Jako zarząd uchwaliliśmy porządek obrad, ale walne zgromadzenie delegatów jest ważniejsze od zarządu, a zmiana porządku obrad może nastąpić większością 3/4 głosów. Byłem zdziwiony tym, że nie można tego dokonać zwykłą większością, tak jak w przypadku podjęcia uchwały. Zapytałem się, dlaczego? Odpowiedziano mi, cytuję: “bo tak wymyśliłem”. Było potem kolejne głosowanie za zmianą tego i oczywiście poległem.

Obojętnie, który kandydat zostanie zwycięzcą wyborów, nie będzie to silny mandat i duża legitymizacja władzy. Chyba że wygra z dużą przewagą, z tym że na tę chwilę nic tego nie zapowiada. Taki regulamin wyborów powoduje sytuację, że osoba, która zwycięży głosowanie, w praktyce będzie już znana po wyborze przewodniczącego obrad. Obecna władza wystawi swojego kandydata, a zjednoczona opozycja zaproponuje innego. O tym, kto będzie kierował obradami, zadecydują  delegaci –  można więc powiedzieć, iż tzw. prawybory wiele wyjaśnią.

Brak prezentacji kandydatów przed delegatami

Czasy pandemiczne nie sprzyjają organizacji tak dużych wydarzeń. Nie ulega wątpliwości, że organizatorzy na swojej drodze napotkali wiele problemów z dopięciem wszystkiego na ostatni guzik. Zgromadzenie delegatów odbędzie się w ścisłym reżimie sanitarnym, a sanepid rekomendował skrócenie czasu trwania. Opozycja zarzuca związkowi, że wykorzystali pandemię jako pretekst do tego, by maksymalnie poucinać porządek obrad. Poprzez to kandydaci na prezesa nie będą mieli nawet kilku minut na prezentację swojego programu, a delegaci nie otrzymają możliwości zadawania im pytań.

Na dzisiaj nie wiadomo, czy kandydaci będą mogli przedstawić swoje kandydatury. Taką decyzje podejmą delegaci na Walnym. Przypominam, że Walne ZZPN odbywa się w okresie pandemii i mimo malejących statystyk zakażeń i zgonów, zebrania służbowe ponad 300 osób są nadal obarczone ryzykiem oraz dość rygorystycznymi obostrzeniami. Intencją Zarządu było jak najszybsze i sprawne przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia bez zbędnego narażania delegatów. Zarząd uznał, że kandydaci od 4 miesięcy prowadzą swoja kampanie, jeżdżą po klubach odbywając spotkania, przedstawiają swoje osoby w social mediach i prasie, tak więc jest mało prawdopodobne by kluby i delegaci ich nie znali. Zarząd wybrał mniejsze zło uznając, iż troska o zdrowie delegatów jest ważniejsza – argumentuje to Robert Bikowski, przewodniczący WD ZZPN.

Owszem, delegaci będą mogli przeforsować swój pomysł, by kandydaci mogli wypowiedzieć się przed głosowaniem. Pod warunkiem, że zmienią porządek obrad, a do tego potrzeba 3/4 większości głosów. – Naprawdę kilkanaście minut dłużej ma aż taki wpływ na zagrożenie epidemiczne? Tłumaczenie, że kandydaci jeździli po klubach i delegaci znają programy jest absolutnie chybione, ponieważ nie znam programu obecnego prezesa, a chciałbym się dowiedzieć coś o jego pomysłach. To jest pierwszy z brzegu przykład, że tak nie jest – dziwi się Maciej Buryta.

Co ciekawe – prezes Jan Bednarek udzielił jednego wywiadu portalowi ligowiec.net, lecz odpowiadał wyłącznie na pytania czytelników. Do wywiadu na Twitterze odniósł się lokalny dziennikarz, Norbert Skórzewski, który wskazał miejsca, gdzie – jego zdaniem – obecny prezes mija się z prawdą lub nie odpowiada wprost na pytanie, jak w przypadku tego o kwoty wsparcia dla klubów, czy różne profity typu rozdawanie piłek za związkowe pieniądze w okresie kampanii wyborczej.

Żeby była jasność – nie jest to działanie niezgodne z prawem, niemniej dużo mówi sam fakt, że ruchy te nasiliły się, gdy przyszedł czas na kampanię wyborczą. Warto dodać, że – jak wynika z naszych informacji – kwota wsparcia dla klubów łącznie wynosiła 128 tysięcy złotych. Rzecz jasna, kwota 500 zł to kropla w morzu potrzeb dla tych drużyn, ale związek pokazał przed wyborami, że nie są jemu obojętne.

Problemy ze zgłoszeniem delegatów

Zainteresowanie wyborami jest ogromne. W tym roku weźmie w nich udział rekordowa liczba delegatów, którzy będą reprezentowali kluby z całego województwa, sędziów, a także trenerów. Natomiast nie wszyscy wytypowani delegaci wezmą udział w “święcie demokracji” lokalnego futbolu. Jakie są powody braku możliwości uczestnictwa w obradach? O przypadku Iskierki Szczecin już wspominaliśmy, ale co dalej? Niektóre kluby za późno zgłosiły swoich przedstawicieli. Czyli to już ich problem, bo same zadziałały na swoją niekorzyść? Ano niekoniecznie. Sęk w tym, że według relacji pominiętych delegatów, nie dostąpią zaszczytu pełnienia tej funkcji, bo podczas ostatniego dnia na złożenie dokumentów, w siedzibie ZZPN-u od godziny 13.00 można było co najwyżej uciąć sobie pogawędkę z panią sprzątaczką lub pocałować klamkę.

Jeżeli klub miał prawo zgłosić delegata do dnia 01.04 włącznie, to także miał prawo zrobić to w ostatnim dniu i ZZPN nie może tłumaczyć się tym, że kluby miały na to aż cztery miesiące. Tłumaczenie, że dyrektor biura musiał wyjść o godzinie 13.00 nie jest dobrym usprawiedliwieniem. Kompletnie się z tym nie zgadzam. Nie może w siedzibie związku zostać tylko pani sprzątaczka, jeśli siedziba była czynna do godziny 15.00 – twierdzi Maciej Buryta.

Związek uważa, że nie doszło do takiej sytuacji. Ponadto wskazuje, że kluby miały bardzo dużo czasu na dopełnienie wszelkich formalności w kwestii zgłoszenia delegatów. – Żaden klub nie został pozbawiony możliwości zgłoszenia swoich delegatów w tym dniu. Około 20 klubów zgłosiło w dniu 01.04.2021 roku swoich delegatów. Kluby miały na zgłoszenie delegatów 4 miesiące – informuje Robert Bikowski.

Zostawianie takich spraw na ostatnią chwilę zdecydowanie nie jest korzystne, tylko ZZPN regulamin obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego również przedstawił do publicznej wiadomości w ostatnim możliwy terminie – na 14 dni przed wyborami.

Błędy drukarskie

Doszły nas również głosy, że kilka klubów ze względu na błędy w arkuszach potrzebnej dokumentacji do zgłoszenia delegata, nie zostało dopuszczonych do udziału w “walnym”. Na czym one polegały? Na przykład: pojawiła się nazwa innego stowarzyszenia i osoba wypełniająca papiery przeoczyła te drobne uchybienie. Czy związek wezwał do ponownego wysłania dokumentów? Kluby twierdzą, że nie otrzymały takiego wezwania, poprzez to przepadł im termin na wystawienie swojego przedstawiciela.

Maciej Buryta z zarządu ZZPN-u potwierdza to: – Tak, były takie błędy w dwóch lub trzech przypadkach – ktoś musiał coś zrobić na zasadzie kopiuj-wklej, stąd na dokumencie uchwały pojawiły się drobne błędy. Związek miał prawo odrzucić z powodów formalnych taki dokument, jednak mógł też wezwać do usunięcia tych błędów, tak aby nie przepadł tym klubom termin zgłoszenie. Mimo wszystko czekał do samego końca.

Z kolei Robert Bikowski nie doszukuje się w działaniach związku żadnej celowości. – Oświadczam z całą mocą, że żaden klub nie został pozbawiony możliwości udziału swojego delegata w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym ZZPN z powodu błędu drukarskiego. Na zgłoszonych ponad 300 delegatów jedynie 2 kluby złożyły nieprawidłowe dokumenty. Trzeba chyba naprawdę wiele złej woli, by doszukiwać się tu winy związku i celowego utrudniania delegatom udziału w Walnym – uważa przewodniczący WD ZZPN.

Bardzo późno przeprowadzona kontrola

Najgłośniejsza sprawa dotyczy Iskierki Szczecin, która jawnie popiera kandydaturę Piotra Dykierta. Problem klubu polega na tym, że nie będzie mógł zagłosować na niego, bo został pozbawiony możliwości udziału w walnym zgromadzeniu.

Dariusz Pińkowski, dyrektor sportowy klubu: – Wszystko zaczęło się 10 grudnia, kiedy prezes naszego klubu, Sebastian Podziński, otrzymał z komisji odwoławczej karę dyskwalifikacji za wystawienie w zespole rezerw zawodnika z pierwszego zespołu, który był nieuprawniony do gry. Zwyczajna pomyłka, było trochę zamieszania w klubie i nie zauważyliśmy tego. Przyjęliśmy to na klatę – ja zapłaciłem karę, Sebastian otrzymał dyskwalifikację. Najpierw rok, po odwołaniu – cztery miesiące. Dziś mamy maj, więc – teoretycznie – jest po wszystkim. Ale właśnie, tylko teoretycznie. Pismo ze zgłoszeniem delegata Sebastiana Podzińskiego wysłaliśmy do związku w terminie, 1 kwietnia. Wszystko zostało zaakceptowane, sprawa została zamknięta do momentu, aż pewien sędzia zwrócił mi uwagę, że Sebastiana nie ma na liście delegatów. Sam zobaczył to przypadkowo, bo listy nie zostały podane do informacji publicznej. To było 26 albo 27 kwietnia, cztery dni po terminie, kiedy mogliśmy jeszcze tego delegata zmienić. Zadzwoniłem wtedy do Roberta Bikowskiego ze związku i zapytałem, dlaczego nie poinformował nas o tej sytuacji i z jakiego powodu nie zdyskwalifikował Sebastiana w momencie, gdy otrzymał pismo, a nie teraz, gdy już nie możemy nikogo innego zgłosić.

– Bikowski powiedział, że nie jest od tego, żeby informować kogokolwiek o takich tematach i że sami powinniśmy o tym wiedzieć. Przyjąłem to na klatę, ale poprosiłem o wyjaśniania na piśmie. Z wyjaśnień wynikało, że punkt, do którego się odnosi tyczy się wyłącznie zawodników. I co zrobił Bikowski? Usunął z pisma fragment „i zawodników” i wydawało mu się, że nie ma problemu. Wtedy doszło do nas, że coś jest nie tak i ktoś robi nas w wała. Zdecydowaliśmy się skorzystać z usług prawnika, który przygotuje nam wszystkie odwołania. Z początku, jako członek klubu, bałem się, że gdy zacznę się odwoływać od decyzji związku, to mój klub spotkają z tego tytułu negatywne konsekwencje – nasze mecze zaczną prowadzić słabi sędziowie. Zresztą, nie wszyscy sędziowie są przychylni prezesowi Bednarkowi. Ponadto mamy na tyle dobrą jakościowo kadrę, że powinniśmy się utrzymać. Tak więc walczymy o swoje prawa, które przysługują nam na mocy paragrafu 17 statutu ZZPN. Na pismo Bikowskiego wysłaliśmy odpowiedź, przewodniczący Wydziału Dyscypliny podał kolejny punkt z regulaminu, który mówi, że dyskwalifikacja tyczy się i zawodników, i innych osób. Okazało się, że statut związku jasno określa, na podstawie jakiego regulaminu może zostać zdyskwalifikowana dana osoba. I nie ma możliwości, żeby informacje o dyskwalifikacja była zawarte w regulaminie rozgrywek. O dyskwalifikacji mówi regulamin dyscyplinarny PZPN-u. I tyle. 

Poniższe pismo zostało wysłane do członków zarządu i komisji rewizyjnej. Iskierka Szczecin zapowiedziała, że jej delegat Sebastian Podziński stawi się 21 maja na walnym zgromadzeniu, a klub wystosuje wniosek do przewodniczącego o przywrócenie delegata do udziału na walnym. A przewodniczącym najprawdopodobniej będzie… Robert Bikowski.

 

Jak widać – Dariusz Pińkowski nawet nie próbuje usprawiedliwić kolegi i nie ma pretensji o jego zawieszenie. Jest jedynie zniesmaczony faktem, że związek nie poinformował wcześniej o konieczności zmiany osoby pełniącej funkcję delegata. – Czuję się po prostu oszukany – kończy oburzony dyrektor sportowy.

Robert Bikowski ze związku tłumaczy to faktem, że kontrola merytoryczna została przeprowadzona już po terminie składania wniosków i w tej sprawie nie można było nic więcej zrobić. – Związek w okresie składania dokumentów nie prowadził weryfikacji poprawności ich wypełnienia. Odnotowywał jedynie fakt ich złożenia. Weryfikacja pod względem formalnym odbyła się po terminie zgłaszania kandydatów. Dopiero po telefonie samego zainteresowanego z zapytaniem do związku czy może być kandydatem, mimo obowiązującej dyskwalifikacji, sprawdził dokumenty pod tym kątem. Wynika z tego, że sam delegat i klub mieli świadomość, iż wyznaczona osoba nie będzie mogła reprezentować Iskierki Szczecin jako delegat.

Utajnienie przed członkiem zarządu klubów wystawiających delegatów

Maciej Buryta jako członek zarządu ZZPN-u chciał sprawdzić, jakie kluby zgłosiły swoich delegatów. Uważa, że pełniąc tę funkcję, ma do tego prawo i nie narusza to przepisów o ochronie danych osobowych. Nie jest to chyba nic nadzwyczajnego, że osoba decyzyjna w związku chce zweryfikować, jaka liczba drużyn z całego województwa skorzystała z swojego prawa. Dla kilku pozostałych członków zarządu najwyraźniej stanowi to problem.

Tym bardziej jest to dziwne, bo Małopolski Związek Piłki Nożnej opublikował taki oto komunikat – Informacja o osobach będących delegatami z poszczególnych jednostek [imię i nazwisko, reprezentowany podmiot/jednostka] zostanie udostępniona na pisemny wniosek delegata na Walne Zebranie Delegatów MZPN od dnia 12 maja 2021 r.  

Zatem, dlaczego ZZPN-u nie chce ujawnić swojemu członkowi takiej informacji? Jako powód podaje troskę o ochronę danych osobowych i brak przedstawionego ważnego interesu ze strony Macieja Buryty. – Zarząd uznał, iż informacja które kluby zgłosiły swoich kandydatów nie może być udzielana osobom i podmiotom, które nie wykazały w jakim celu są one im niezbędne. Żaden kandydat do chwili obecnej nie zwrócił się do ZZPN z taką prośbą. Nadmieniam, że w Walnym będzie brało udział przeszło 90% klubów, a adresy i dane klubów są dostępne na naszej stronie internetowej, a więc nie jest to informacja, do której trudno jest dotrzeć. Każdy delegat przesyłając swoje dane, podpisywał klauzule informacyjną RODO zgodnie z którą odbiorcami tych danych mogą być wyłącznie podmioty, którym przekazanie tych danych jest konieczne do przeprowadzenia walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego. O udostępnienie tych danych zwróciło się tylko dwóch członków zarządu, w żaden sposób nie uzasadniając swojego żądania, wychodząc z założenia, że po prostu mają do tego prawo i nie muszą przedstawiać powodu. Zarząd po zasięgnięciu opinii inspektora danych osobowych (podejmując odpowiednią uchwałę) uznał, iż jest odmiennego zdania.

*

Buryta absolutnie się z tym nie zgadza. Według niego klauzule RODO nie mają tutaj zastosowania. – Wnioskowałem na posiedzeniu zarządu o to, by udostępnić same imiona i nazwiska delegatów, nawet bez klubów. To inni członkowie zagłosowali przeciwko temu, tłumacząc to poufnością, a przecież samo imię i nazwisko RODO nie chroni. Zarząd był przeciwny także temu, by ujawnić nazwy klubów i większość zagłosowała na nie. Argumentacja? Nie, bo nie. Pomyślałem sobie: kim ja jestem w tym zarządzie? Przecież nawet nie mogę dowiedzieć się, jaki klub będzie miał delegata. Moim zdaniem to nie jest normalna sytuacja. Dochodzą do mnie głosy jaki może być powód takiego działania osób bliskich obecnemu prezesowi.

Osoby ze sztabów wspierających opozycyjnych kandydatów na prezesa obawiają się, że może mieć to związek z nieczystymi zamiarami ZZPN-u. Takie działania powodują także domysły o rzekomym kombinowaniu. Oczywiście nikt ZZPN-owi nie udowodnił złych zamiarów, lecz taki brak transparentności powoduje, że tworzą się różne insynuacje.

*

Sporo kontrowersji wzbudza również to, że kilka klubów w tym tygodniu jeszcze nie otrzymało e-maila z potwierdzeniem przyjęcia ich delegatów na walne zgromadzenie. Związek telefonicznie powiedział im, że nie otrzymał stosownych dokumentów. Skontaktowaliśmy się z przedstawicielem jednego z tych klubów, który potwierdził, że na tę chwilę (12 maja, piątek – przyp. red.) nie dostał od związku wiadomości.

Dzwoniłem dziś do ZZPN-u i pan przewodniczący Wydziału Dyscypliny, powiedział mi, że niestety nie jestem liście delegatów. Na pewno nie było z naszej strony żadnych błędów formalnych. Stosowne dokumenty przekazałem osobie, która na sto procent dostarczyła je do siedziby klubu. Nie ukrywam, że ja oraz moi koledzy z innych klubów są bardzo zbulwersowani tą sytuacją. Pan przewodniczący powiedział tylko: proszę zadzwonić we wtorek. A przecież już w piątek są wybory… – Rafał Glanc, delegat Pogoni Wierzchowo.

Jak widać – wokół wyborów z dnia na dzień narasta coraz więcej wątpliwości. Dość szerokim echem w lokalnym środowisku odbił się wpis, który zamieszczono na stronie Kolegium Sędziów ZZPN. „W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami ze strony klubów i z uwagi na zbliżający się zjazd sprawozdawczo-wyborczy ZZPN, przypominamy sędziom i obserwatorom KS ZZPN, że w trakcie pełnienia przez nich swoich obowiązków obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia agitacji na któregokolwiek z kandydatów. Sędziowie i obserwatorzy powinni być bezstronni i obiektywni w trakcie wykonywania swoich funkcji, a prowadzenie kampanii wyborczej stanowi naruszenie dyscyplinarne”.

O co tyle szumu? Ano o to, że jednym z obserwatorów jest dyrektor biura ZZPN, Dariusz Królikowski. – Ja to nazywam policzkiem w stronę całego naszego środowiska piłkarskiego, takim trochę stawianiem się ponad wszystkimi. No bo jak to jest? Królikowski sobie jeździ po meczach jako obserwator, rozmawia z prezesami, nierzadko przekonuje, by głosować na Bednarka, a nagle – gdy okazuje się, że spora część środowiska sędziowskiego jest przeciw obecnemu prezesowi – pojawia się taki komunikat – przyznaje jeden z lokalnych prezesów.

Skoro jesteśmy przy wątku sędziów, to jeden z arbitrów wspomniał o tym, jak związek ubezpieczył się w przypadku wyborów delegatów z Kolegium Sędziowskiego ZZPN-u. – Kolegium Sędziów może wystawić trzech delegatów, którzy zostali wybrani z naszego grona. Z racji tego, że znaczna część sędziów nie jest przychylna obecnemu prezesowi, to sędziów-kadetów bardzo szybko mianowano na sędziów rzeczywistych, którzy mają prawo wyboru delegatów. My dawniej musieliśmy czekać na to kilka lat, tak bowiem było zwyczajowo przyjęte. Generalnie kolegium mogło zastosować ten patent, nie jest to nigdzie uregulowane. Ale wiadomo, jaki był tego zamysł – opowiada anonimowo arbiter KS ZZPN.

*

Wyboru już 21 maja. Kto wygra? Po zmianie zasad na 14 dni przed walnym zgromadzeniem, zdecydowanym faworytem wydaje się urzędujący już 17 lat Jan Bednarek. Zmęczenie środowiska zachodniopomorskiej piłki jest jednak na tyle duże, że każdy inny wynik na pewno nie będzie sensacją, choć opozycja miała i wciąż ma bardzo utrudnione zadanie.

Niezależnie od ostatecznych rozstrzygnięć wyborów, jedno jest pewne – środowisko piłkarskie w województwie zachodniopomorskim już zostało niesamowicie podzielone, a konflikty będą tylko narastać. Po tak wielu dziwnych sytuacjach i kontrowersjach trudno sobie wyobrazić, by zwaśnione strony nawiązały chociaż minimalną dozę współpracy. ZZPN już wcześniej mocno ucierpiał wizerunkowo – zwolnienia trenerów, absurdalne oświadczenia, obraźliwe wpisy na Facebooku wiceprezesa – a  smaczki dotyczące wyborów na prezesa są tylko puentą ostatnich miesięcy.

fot. Przemysław Skiba

Piotr Stolarczyk

Opublikowane 15.05.2021 13:03 przez

Piotr Stolarczyk

#WeszłoFuksem
02.06.2021

Spec od tenisa, mocny gracz siatkówki i top kupony na Polskę

Imponująca tasiemka, solo grane za sporą stawkę czy wróżenie z fusów, ekhm, to znaczy meczów towarzyskich. W ostatnim tygodniu działo się wiele nie tylko w piłce nożnej, dlatego wśród dzisiejszych przykładów szczęśliwych kuponów w Fuksiarzu znajdzie się nie tylko nasz ulubiony sport. Jak co tydzień prezentujemy wam w naszym cyklu #WeszłoFuksem najciekawsze kupony graczy Fuksiarza. […]
02.06.2021
Fuksiarz.pl - Zakłady bukmacherskie
28.05.2021

Manchester City vs Chelsea – kursy na finał Ligi Mistrzów

W przeciągu dwóch dekad po raz trzeci w finale Ligi Mistrzów zobaczymy dwa angielskie zespoły. Kursy bukmacherskie na mecz Manchester City vs Chelsea uderzająco przypominają te sprzed dwóch lat, kiedy to o puchar Ligi Mistrzów walczył Tottenham z Liverpoolem. Kibice na pewno życzą sobie, by scenariusz zbliżającego się spotkania był na wskroś inny i bardziej […]
28.05.2021
#WeszłoFuksem
27.05.2021

Napoli, Napoli, kupon ci spartoli

Tasiemki z pewniakami, triple grane na sporą stawkę czy idealny przykład na early payout – to dzisiejsze przykłady szczęśliwych kuponów w Fuksiarzu. Jak co tydzień prezentujemy wam w naszym cyklu #WeszłoFuksem najciekawsze kupony graczy Fuksiarza. Komu poszczęściło się tym razem? A kto miał potężnego pecha? Kto z was nie lubi pewniaczków? Pan lubi, pani lubi, […]
27.05.2021
Fuksiarz.pl - Zakłady bukmacherskie
18.05.2021

2 tysiaki, kupon solo, Wisła Kraków poza kontrolą!

Ileż to razy puszczaliście efektowną taśmę, by na koniec weekendu wykrzyczeć “matko z córką, jeden nie wszedł!”. Przypuszczamy, że niejednokrotnie. I szczerze wam współczujemy, też byliśmy często po tej stronie kuponu. Natomiast jak co tydzień w naszym #WeszłoFuksem przyglądamy się efektownym kuponom, które weszły. Komu poszczęściło się w Fuksiarzu tym razem? Stary, dobry system “graj […]
18.05.2021
Weszło
16.05.2021

Wielki finał Pucharu Fuksiarza! Glazurek czy Smyk, Smyk czy Glazurek?

Wszystko co dobre – szybko się kończy. Niestety, dzisiaj dobiega końca sezon w najlepszej lidze świata – czyli w Ekstraklasie, ale i dzisiaj poznamy ostateczne rozstrzygnięcia w najbardziej prestiżowym konkursie typerskim na wschód od Chociebuża. Puchar Fuksiarza, Fuks-Cup, Copa de Fuksiarzores – wieczorem dowiemy się, kto podniesie go do góry, przejeżdżając odkrytym autokarem po Warszawie.  […]
16.05.2021
Weszło
14.05.2021

Zakłady na Multiligę. Kurs 11.00 na spadek Stali Mielec

Europejskie puchary dla Śląska Wrocław po kursie 7.50. Spadek Stali po kursie 12.00? Spodziewana asysta Szwocha po kursie 4.00? Większa liczba wygranych gości niż gospodarzy po kursie 11.00? Fuksiarz.pl przygotował specjalnie dla was zakłady specjalne na Multiligę. Nie mówcie, że nie ma okazji, bo byście zgrzeszyli. Czym są zakłady specjalne na Ekstraklasę? To zestaw zakładów, […]
14.05.2021
Weszło
11.06.2021

Rybus: “My sami nie wiemy, jaki będzie skład na Słowację”

– Wydaje mi się, że i na prawej i na lewej stronie defensywy mamy zawodników, którzy grywali już w tym systemie w klubach. Nie jest problemem wystąpić czy to w czwórce, czy w trójce obrońców. W poprzednich meczach nie wyglądało to tak, jak wy byście oczekiwali i my byśmy chcieli, ale mam nadzieję, że na […]
11.06.2021
Piłka nożna
11.06.2021

20 sekund od złota. Reprezentacja Włoch na Euro 2000

“W ciągu dwudziestu sekund los może z tobą zrobić wszystko” – napisał w swojej autobiografii Dino Zoff. 2 lipca 2000 roku los rzeczywiście okrutnie obszedł się z ówczesnym selekcjonerem reprezentacji Włoch, a także z dowodzonym przez niego zespołem. Na dwadzieścia sekund przed końcowym gwizdkiem finału mistrzostw Europy ekipa Italii prowadziła z Francją 1:0 i wydawało […]
11.06.2021
1 liga
08.06.2021

Bartnicki: “Świadomie odmłodziliśmy i spolonizowaliśmy zespół”

– Świadomym naszym działaniem przed sezonem było spolonizowanie zespołu i odmłodzenie go. Nie chodzi tu oczywiście o ksenofobię, ale tak chcieliśmy to zbudować. Były takie momenty za kadencji trenera Tarasiewicza, gdy średnia wieku wyjściowej jedenastki wynosiła w naszym zespole grubo ponad 30 lat i to w naszej ocenie była droga donikąd – powiedział Leszek Bartnicki, […]
08.06.2021
1 liga
08.06.2021

Dudek: “Przypisywanie mi dwóch spadków w jednym sezonie jest krzywdzące”

– Wzięliśmy się bardzo mocno do pracy. Zaczynając od podstawowych rzeczy, czyli taktyki i dyscypliny w graniu. Sandecja w dziesięciu meczach straciła 29 bramek. Dlatego pierwsze co zrobiliśmy to poprawa gry w destrukcji. I to się opłaciło – powiedział Dariusz Dudek w ostatnim odcinku Weszłopolskich. Zapraszamy do lektury wywiadu z trenerem Sandecji Nowy Sącz. Prowadził […]
08.06.2021
Ekstraklasa
07.06.2021

Adrian Gula. Słowacki rewolucjonista

Adrian Gula został trenerem Wisły Kraków. Co to za gość? Na pewno nie nazwiemy go anonimem, skoro już parę lat temu przewijał się w kontekście ewentualnej pracy w Legii Warszawa. I mimo że do stolicy ostatecznie nie trafił, kibice w Polsce nie mogli stracić go z radarów, bo o jego sukcesach za południową granicą było […]
07.06.2021
1 liga
06.06.2021

Co za sezon 1. ligi! Nadal nie wiemy kto awansuje i jakie będą pary w barażach

Kolejka do końca rozgrywek i nadal nie znamy ani jednego beniaminka Ekstraklasy. Tak, ten sezon na pewno będziemy pamiętać latami. Zwłaszcza że za moment dogrywka w postaci baraży, a tam także spotkamy niemal same znaki zapytania. Co jeszcze może się stać na finiszu i jak wpłynie to na wspomnianą dogrywkę w walce o awans? Patrzymy w […]
06.06.2021
Weszło
12.06.2021

Szczęście trzeba rwać jak świeże wiśnie (2)

Wielu próbowało przekonywać, że żyć się nie tylko da, ale nawet warto. Życie jako takie opiewano w wierszach, powieściach. Piosenkach, serialach. Reklamach produktów na potencję, abecedariuszach. Opowieściach przy wódce i zakąsce, filmach jak “Big Fish”. Większości się nie udało. Przynajmniej nie na dłuższą metę. I trudno się dziwić. Temat jest oporny.  Ale w zgodnej opinii, […]
12.06.2021
Weszło
12.06.2021

Białek z St. Petersburga: Panie Ceferin, głupia sprawa

Gdy oglądałem mecz Włochów z Turkami w strefie kibica na Placu Koniuszennym – wypełnionej może nie po brzegi, ale naprawdę solidnie – zacząłem się zastanawiać: czy to nie głupota, że mecze w Sankt Petersburgu obejrzy tylko połowa trybun? I czy istnieje jakiś konkretny powód, dla którego Rosjanie mieliby nie zapełnić stadionu w stu procentach? Przebywam […]
12.06.2021
Weszło
12.06.2021

ARENA WSTYDU | EUROVLOG #2

12.06.2021
Brama dnia
12.06.2021

Figo szokuje Anglików, a Błaszczykowski Rosjan. Głosujcie na “Bramę dnia”

We wczorajszym głosowaniu uznaliście, że “Bramę dnia” zdobył Antonio Conte podczas pierwszego meczu Włochów na Euro 2000. Dzisiaj również wyciągnęliśmy dla was smaczek z belgijsko-holenderskiego turnieju. I mamy również wspomnienie z Euro 2012. Zapraszamy do wyboru “Bramy dnia” wraz z naszymi partnerami z firmy Gatigo. JAKUB BŁASZCZYKOWSKI VS ROSJA (2012) Dokładnie dziewięć lat temu reprezentacja […]
12.06.2021
Weszło
12.06.2021

Ostatni taki samuraj (2)

Nie jestem zdziwiony, że wielu denerwował. Przy czym doskonale zdaję sobie sprawę, że zdecydowanie lepiej pasowałby tu jakiś soczysty wulgaryzm. Pewnie gdyby piłkarz z podobnym stosunkiem do swojego zawodu trafił się w moim ukochanym klubie, powiesiłbym sobie na ścianie tarczę do rzutek z jego fotografią. A przecież mój ukochany klub jest mimo wszystko odrobinę mniej […]
12.06.2021
Prasówka
12.06.2021

Boniek: Kapustka? Sousa uznał, że dwa gole i dwie asysty w lidze to za mało

Sobotnia prasa tym razem w nieco okrojonej formie ze względu na problemy platformy, z której pobieramy gazety. Ale i tak kilka ciekawych rzeczy dotyczących reprezentacji się znalazło, jest też duża rozmowa z Łukaszem Piszczkiem.  PRZEGLĄD SPORTOWY Zmiana sposobu gry reprezentacji pokazała problemy na bokach pomocy. (…) Rybus mógłby zagrać na lewej stronie, lecz przez pół […]
12.06.2021
Weszło
11.06.2021

Żelazna defensywa, czyli największy atut reprezentacji Turcji

O reprezentacji Turcji cały czas mówi się w kontekście potencjalnej niespodzianki, czarnego konia Euro 2020, choć nie prezentuje widowiskowej i ofensywnej gry. To pragmatyczny zespół, bazujący na taktyce skrojonej pod konkretnego rywala. Trudno doszukać się tu wielkiej filozofii. Przede wszystkim główną siłą “Gwiazd Półksiężyca” jest formacja defensywna. Turcja w eliminacjach na mistrzostwa Starego Kontynentu straciła […]
11.06.2021
Weszło
03.06.2021

Harówka w cieniu innych osób, czyli kulisy pracy kitmana

Tak naprawdę trudno precyzyjnie określić, czym zajmują się kitmani – ich zakres obowiązków jest duży. Kluby używają też różnego nazewnictwa w stosunku do funkcji polegającej na odpowiednim przygotowaniu sprzętu. Jest to ważne i odpowiedzialne zajęcie. Wymaga cierpliwości i dokładności. Przede wszystkim pochłania ogromną ilość czasu. Trochę czarna robota. Natomiast osoby wykonujące ten zawód zazwyczaj nie […]
03.06.2021
Weszło
02.06.2021

Najstarszy piłkarz w Polsce: Mogę 90 minut biegać wzdłuż i wszerz boiska

– Nierzadko czuję, że zawodnik jest szybszy ode mnie, ale za to mam – powiem nieskromnie – znakomitą wytrzymałość. Mogę 90 minut biegać wzdłuż i wszerz boiska. Gdyby trener widział, że odstaje, to od razu posadziłby mnie na ławkę. Nie chcę, żeby szkoleniowiec wystawiał mnie za zasługi – mówi 75-letni Andrzej Piwowarczyk, który jest obecnie […]
02.06.2021
Piłka nożna
01.06.2021

Jurij Żyrkow – rutynowany żołnierz Stanisława Czerczesowa

Choć Jurij Żyrkow niedługo będzie obchodził trzydzieste ósme urodziny, to mimo upływu lat wciąż jest podstawowym graczem reprezentacji Rosji. Swego czasu wraz z Andriejem Arszawinem był największą gwiazdą tamtejszego futbolu. Wróżono mu dużą karierę za granicą, ale przygoda z Chelsea finalnie okazała się gorzkim doświadczeniem. Anglia nie była jego ziemią obiecaną. Nie zmienia to faktu, […]
01.06.2021
Weszło
30.05.2021

Wybory w Małopolskim ZPN – zabetonowany system i zaszachowana opozycja

Wybory do władz lokalnych struktur piłkarskich wzbudzają dużo negatywnych emocji. W ostatnim czasie informowaliśmy o absurdalnych “dryblingach” ze strony działaczy Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej, którzy w obawie przed utratą stanowisk, w niezwykle perfidny sposób próbowali pozbawić szans na wygraną opozycyjnego kandydata. Ich zabiegi na nic się zdały – Maciej Mateńko pokonał dotychczasowego sternika. Z kolei […]
30.05.2021
Weszło
26.05.2021

Maciej Mateńko: Ludzie nie będą mieli wątpliwości, że zmiana była konieczna

– Wiedziałem, że ludzie z lokalnego środowiska szanują mnie i będę miał z ich strony duże poparcie. W momencie, gdy dochodziły nas sygnały o kolejnych nieprawidłowościach, wiara w sukces nieco osłabła – mówi Maciej Mateńko, nowy prezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. Mimo absurdalnych “dryblingów” wyborczych dotychczasowej władzy, udało mu się skruszyć mur, który wydawał się […]
26.05.2021
Liczba komentarzy: 13
Subscribe
Powiadom o
guest
13 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Staszek Anioł
Staszek Anioł (@staszekaniol)
28 dni temu

E tam, to i tak już mają postępy w “demokratyzacji”. W każdych z poprzednich wyborów po 2004 roku Bednarek nie miał nawet kontrkandydata.

Ssa Pento
Ssa Pento
28 dni temu

Jest w ogóle ktoś kogo obchodzą przepychanki jakichś związkowców?

Iras338
Iras338
28 dni temu
Reply to  Ssa Pento

No właśnie, nigdy nie mogłem zrozumieć ekscytacji wyborami leśnych dziadów z PZPN (na samej górze wygląda to też podobnie)

AmberMozart
AmberMozart
28 dni temu
Reply to  Ssa Pento

kluby z ekstraklasy czy I ligi to mogą zlewać. Natomiast dla dołu piramidy ligowej to jednak może być istotna sprawa. Zwłąszcza wiedzac jacy związkowcy czy inni politycy potrafia być mściwi. A wyniki drukować na takim poziomie bardzo łatwo

Foo
Foo
28 dni temu

A Bednarek to mało kosi kasy w Southampton, że jeszcze chce rządzić związkiem?

Tytanowy Janusz
Tytanowy Janusz
28 dni temu

W tym miejscu zadajmy pytanie P. Bońkowi:
“Panie Boniek, nie da rady odgórnie ustalić przejrzystych zasad funkcjonowania wszystkich wojewódzkich ZPN? Czy to przerasta Pana umiejętności, czy też nie chce Pan wjeżdżać w funkcjonowanie folwarków swoich podwładnych?

Zbigniew Boniek
Zbigniew Boniek
28 dni temu

Drogi Januszu,
Jak to mawia młodzież- wyjebane mam.
I tak oddaje atanowisko. Poza tym stajnie Augiasza, mógł posprzątać tylko Herkules. Wiem, że jesteśmy z Herkim jak dwie krople wody, ale co zrobić jak stajni jest 16? Pozdrowienia z Rzymu dla małżonki 😉

Tytanowy Janusz
Tytanowy Janusz
28 dni temu

Panie Zbyszku!
Dziękuję za odpowiedź. Wierzę że te 16 stajni Augiasza weźmie Pan ze sobą do UEFY, aby wszyscy mogli podziwiać Polski Model Zarządzania Związkowego i bazując na nim wejść w kolejną erę piłki nożnej na świecie

AmberMozart
AmberMozart
28 dni temu

“Wnioskowałem na posiedzeniu zarządu o to, by udostępnić same imiona i nazwiska delegatów, nawet bez klubów. To inni członkowie zagłosowali przeciwko temu, tłumacząc to poufnością, a przecież samo imię i nazwisko RODO nie chroni.” – no tak nie do końca. pod RODO podlegają dane osobowe, które umożliwiają zidentyfikowanie danej osoby. Samo np. Adam Adamowski chronione niby nie będzie, bo moze ich być w kraju pełno. Ale jesli wiemy, ze ten Adam Adamowski jest działaczem klubu z tego konkretnego województwa, to pole jednak znacznie się zawęża. I istnieje spora szansa, że członek zarządu byłby w stanie część osób łatwo zidentyfikować.

jatoja
jatoja
28 dni temu

Co na to Zibi? Za związki PZPN też nie odpowiada?

AmberMozart
AmberMozart
27 dni temu
Reply to  jatoja

pewnie coś w stylu “nie dotarły do mnie informacje o żadnych nieprawidłowościach” ewentualnie “będziemy musieli przyjrzeć sie sprawie”

Mati
Mati
27 dni temu

Niestety, ale duża część klubów ze wschodniej części województwa (Bednarek jest z Koszalina) połasi się na związkową kiełbasę wyborczą i poprze kogo trzeba.
Cytując klasyka: “Jak to było zorganizowane? autobusy jakieś popodstawiali czy co?”

Andrzej
Andrzej
27 dni temu

Jak sie w to wglebic, to praktyki pracownikow ZZPN zsumowane nadaja sie tylko do prokuratury. Na ich miejscu modlilbym sie o porazke Swojego Barona, bo zwyciestwo skonczy sie prokuraturą…

Suche Info
12.06.2021

Robak: Rozmów dotyczących mojej przyszłości nie było

Marcin Robak po sezonie odchodzi z Widzewa Łódź. Doświadczony piłkarz poinformował o tym za pośrednictwem swojego fanpage’a na Facebooku.  Były król strzelców Ekstraklasy odniósł się do spekulacji dotyczących jego dalszej gry dla Widzewa. – Chciałem przekazać kibicom i podkreślić, że rozmów dotyczących mojej przyszłości nie było. W czwartek zostałem poinformowany przez władze klubu, iż jutrzejszy […]
12.06.2021
Suche Info
12.06.2021

Wojtkowiak kończy karierę, ale zostanie w Lechu

Dzisiejszy mecz II ligi pomiędzy Stalą Rzeszów a Lechem II Poznań był ostatnim występem w zawodowej karierze Grzegorza Wojtkowiaka. Klub z Wielkopolski ogłosił, że od teraz 37-latek będzie członkiem sztabu szkoleniowego w akademii zespołu. Wojtkowiak rozegrał w tym sezonie ligowym 19 spotkań, do tego doszedł jeden mecz w Pucharze Polski. Rezerwy Lecha po ciężkim booku […]
12.06.2021
Suche Info
12.06.2021

Cracovia zakontraktowała reprezentanta Gruzji

Trwa ofensywa transferowa Cracovii. Klub z Krakowa w ostatnich dniach zakontraktował dwóch młodzieżowców z pierwszej ligi, ale błyskawicznie wrócił w bardziej znajome rejony. Wczoraj piłkarzem Pasów został Duńczyk Mathias Hebo Rasmussen, a dziś ogłoszono, że do zespołu dołączy również Gruzin Otar Kakabadze.  To prawy obrońca, który ostatni sezon spędził w drugiej lidze hiszpańskiej. Rozegrał w […]
12.06.2021
Suche Info
12.06.2021

Legia ściąga piłkarza z Salzburga

Peter Pokorny, 19-letni słowacki defensywny pomocnik jest blisko przejścia do Legii. Taką informację podał Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl. Pokorny ma w CV Red Bull Salzburg, ale tego klubu – delikatnie mówiąc – nie podbił. Nawet tam nie zadebiutował w pierwszej drużynie. Red Bull regularnie go wypożycza, ostatnio do St.Poelten. I tam Pokorny grał regularnie, 29 […]
12.06.2021
Suche Info
12.06.2021

Barcelona stawia ultimatum Dembele?

Wiadomo, że Dembele to utalentowany piłkarz, ale też niezwykle trudny w prowadzeniu. Potrafił olać Borussię Dortmund, wtedy swojego pracodawcę, w nieładny sposób, czy zaspać na trening, bo – krótko mówiąc – grał w grę. Teraz sytuacja jest inna, ale Barcelona chce postawić go do pionu. Stawia mu ultimatum. Mianowicie Francuz ma kontrakt do 2022 roku […]
12.06.2021
Weszło
12.06.2021

Szczęście trzeba rwać jak świeże wiśnie (2)

Wielu próbowało przekonywać, że żyć się nie tylko da, ale nawet warto. Życie jako takie opiewano w wierszach, powieściach. Piosenkach, serialach. Reklamach produktów na potencję, abecedariuszach. Opowieściach przy wódce i zakąsce, filmach jak “Big Fish”. Większości się nie udało. Przynajmniej nie na dłuższą metę. I trudno się dziwić. Temat jest oporny.  Ale w zgodnej opinii, […]
12.06.2021
Suche Info
12.06.2021

Brown Forbes odejdzie z Wisły

Jak poinformował Piotr Koźmiński z WP Sportowych Faktów, Felicio Brown Forbes jest bliski odejścia z Wisły Kraków do chińskiej ekstraklasy. Biała Gwiazda ma na nim zarobić. Konkretnie 400 tysięcy euro. Ta kwota może jeszcze wzrosnąć o kolejne 100 tysięcy, które będą do wypłaty przy spełnieniu określonych warunków. Sam piłkarz też zyska finansowo na przeprowadzce, bo […]
12.06.2021
Weszło
12.06.2021

Białek z St. Petersburga: Panie Ceferin, głupia sprawa

Gdy oglądałem mecz Włochów z Turkami w strefie kibica na Placu Koniuszennym – wypełnionej może nie po brzegi, ale naprawdę solidnie – zacząłem się zastanawiać: czy to nie głupota, że mecze w Sankt Petersburgu obejrzy tylko połowa trybun? I czy istnieje jakiś konkretny powód, dla którego Rosjanie mieliby nie zapełnić stadionu w stu procentach? Przebywam […]
12.06.2021
Weszło
12.06.2021

ARENA WSTYDU | EUROVLOG #2

12.06.2021
Brama dnia
12.06.2021

Figo szokuje Anglików, a Błaszczykowski Rosjan. Głosujcie na “Bramę dnia”

We wczorajszym głosowaniu uznaliście, że “Bramę dnia” zdobył Antonio Conte podczas pierwszego meczu Włochów na Euro 2000. Dzisiaj również wyciągnęliśmy dla was smaczek z belgijsko-holenderskiego turnieju. I mamy również wspomnienie z Euro 2012. Zapraszamy do wyboru “Bramy dnia” wraz z naszymi partnerami z firmy Gatigo. JAKUB BŁASZCZYKOWSKI VS ROSJA (2012) Dokładnie dziewięć lat temu reprezentacja […]
12.06.2021
Suche Info
12.06.2021

Nuno Espirito Santo o krok od Evertonu

Everton ma nowego menadżera. No, nowy menadżer jest o krok, tak podaje Fabrizio Romano. Ma nim zostać Nuno Espirito Santo. Zdaniem dziennikarza do podpisania umowy brakuje już bardzo niewiele. Strony są dogadane, jeszcze tylko ostatnie szczegóły i Portugalczyk w ciągu najbliższych dni ma przejąć stery w zespole. Tym samym trenera musi sobie poszukać Wolverhampton, z […]
12.06.2021
Weszło
12.06.2021

Ostatni taki samuraj (2)

Nie jestem zdziwiony, że wielu denerwował. Przy czym doskonale zdaję sobie sprawę, że zdecydowanie lepiej pasowałby tu jakiś soczysty wulgaryzm. Pewnie gdyby piłkarz z podobnym stosunkiem do swojego zawodu trafił się w moim ukochanym klubie, powiesiłbym sobie na ścianie tarczę do rzutek z jego fotografią. A przecież mój ukochany klub jest mimo wszystko odrobinę mniej […]
12.06.2021
Prasówka
12.06.2021

Boniek: Kapustka? Sousa uznał, że dwa gole i dwie asysty w lidze to za mało

Sobotnia prasa tym razem w nieco okrojonej formie ze względu na problemy platformy, z której pobieramy gazety. Ale i tak kilka ciekawych rzeczy dotyczących reprezentacji się znalazło, jest też duża rozmowa z Łukaszem Piszczkiem.  PRZEGLĄD SPORTOWY Zmiana sposobu gry reprezentacji pokazała problemy na bokach pomocy. (…) Rybus mógłby zagrać na lewej stronie, lecz przez pół […]
12.06.2021
Suche Info
12.06.2021

Mbappe: – Jeszcze nie wiem, czy PSG to dla mnie najlepsze miejsce

Każda drużyna świata chciałaby mieć u siebie Kyliana Mbappe, to oczywiste, bo chłopak ma wszystko, żeby w przyszłości zdobyć Złotą Piłkę. Na razie jednak jest piłkarzem PSG i dopóki obowiązuje go kontrakt, czyli do 2022 roku, trudno wierzyć, by to się zmieniło. Natomiast sam zawodnik nieco podgrzał atomosferę w tym temacie. W rozmowie z “France […]
12.06.2021
Weszło
12.06.2021

Mistrzowie drugiego planu – nieoczywiści bohaterowie Euro 2020. Grupy D-F

Obowiązek obowiązkiem jest, piosenka musi posiadać tekst. Euro też ma swoje zasady – musi wszak posiadać swoich bohaterów, czasami takich nieoczywistych, przynajmniej dla przeciętnego widza. 2016 rok to idealny przykład. W finale Mistrzostw Europy piłkę do siatki pakował nie Cristiano Ronaldo, nie Antonine Griezmann, lecz Eder. Chłop który odbił się od Premier League, a w […]
12.06.2021
Suche Info
12.06.2021

Piszczek: – W BVB zostawiłem dużo Polski

Łukasz Piszczek pożegnał się z Borussią Dortmund i w przyszłym sezonie będzie zajmował się już tylko sprawami LKS-u Goczałkowice. W rozmowie z Łukaszem Olkowiczem z Przeglądu Sportowego opowiada o swoim rozstaniu z klubem z  Północnej Westfalii.  Piszczek najlepsze lata swojej kariery spędził właśnie w BVB. – Borussia rozwinęła pod kątem taktycznym, zobaczyłem, jakie charaktery dobrać […]
12.06.2021
Suche Info
12.06.2021

Sterling i Henderson idą śladami Rashforda

Rok temu Marcus Rashford otrzymał Order Imperium Brytyjskiego. Od tamtego momentu może tytułować się klasą orderu MBE. Wszystko to dlatego, że w okresie pandemii, kiedy brytyjski rząd chciał znieść na okres wakacji bony żywnościowe dla dzieci z najbiedniejszych rodzin, z których rok w rok korzysta prawie półtora miliona dzieci, on postanowił interweniować i dopiął swego, […]
12.06.2021
Suche Info
12.06.2021

Vesović zostanie w Ekstraklasie?

Zwykle świetnie poinformowany Janekx89 poinformował, że bardzo prawdopodobne jest, że Marko Vesović zostanie w Ekstraklasie. Ponoć najbardziej możliwym kierunkiem jest Kraków.  🔜Na krakowskim Rynku powiadają, że Marko Vešović🇲🇪 prawdopodobnie pozostanie w Ekstraklasie. 😏 pic.twitter.com/1JKtxa3y4W — Janekx89 (@janekx89) June 11, 2021 Marko Vesović rozstaje się z Legią wraz z wygaśnięciem jego kontraktu 1 lipca 2021. Pożegnanie […]
12.06.2021