Jeśli chcesz skontaktować się z członkiem redakcji Weszło, wyślij maila zgodnego ze schematem imię.nazwisko@weszlo.com, na przykład: krzysztof.stanowski@weszlo.com.

WeszloCOM
ulica Domaniewska 37A/202
02-672 Warszawa