`
Weszło

Hej, Kielce! Waszym kibicom przydałby się wagon Snickersów!

redakcja