„Justyna, czyś ty zwariowała?”

Rafal Bienkowski
2