Matthias Ostrzolek, kolejny nawrócony. Niech się wali!

Piotr Tomasik
1