Hej, Gdańsk. To jemu podziękujcie za czwarte miejsce!

redakcja
70