Quantcast
Created with Sketch.

emisje akcji kts 3 mobile emisje akcji kts 3 desktop
Weszło
25.01.2018

Jak co czwartek… LESZEK MILEWSKI

Josef von Fraunhofer mając jedenaście lat został sierotą. Rok później był już niewolnikiem w fabryce szkła, gdzie każdego dnia groziła mu śmierć. Jego rodzice zmarli w 1798, a on, jedynak, został przygarnięty przez Filipa Antona Weichselbergera. Weichselbergerowi nieszczególnie zależało na odznace „ojciec roku” – Josefa zaganiał do najgorszych robót w swoim zakładzie, więc chłopak generalnie zajmował […]
25.01.2018