Panie Szukiełowicz, dziś też planuje pan festiwal zagrań na pałę?

redakcja
0