`
KTS

Rządza nie rządziła na Marymoncie – pierwszy triumf KTS-u

Dominik Klekowski