`
NBA

10 najlepszych centrów w historii NBA

Michał Kołkowski
56