post

Opublikowane 30.05.2021 14:27 przez

Piotr Stolarczyk

Wybory do władz lokalnych struktur piłkarskich wzbudzają dużo negatywnych emocji. W ostatnim czasie informowaliśmy o absurdalnych „dryblingach” ze strony działaczy Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej, którzy w obawie przed utratą stanowisk, w niezwykle perfidny sposób próbowali pozbawić szans na wygraną opozycyjnego kandydata. Ich zabiegi na nic się zdały – Maciej Mateńko pokonał dotychczasowego sternika. Z kolei w Małopolskim Związku Piłki Nożnej wciąż trwa kampania wyborcza i okazuje się, że również nie brakuje kontrowersji.

Tak więc o chodzi? Zarząd MPZN-u zmienił ordynację wyborczą, która wskazuje na konieczność jawnych pisemnych rekomendacji delegatów. Wstępnego poparcia można udzielić tylko i wyłącznie jednemu kandydatowi. W dodatku istnieje niezwykle skomplikowany system wyboru delegatów w podokręgach. Opozycja twierdzi, że została pozbawiona szans na uczciwą rywalizację. Aktualna władza zaś argumentuje wszystkie działania zgodnością z prawem i… autorytetem prezesa Ryszarda Niemca.

Po prostu jeden wielki galimatias.

***

Owszem, brzmi to niezwykle zawile. Dlatego już spieszymy z tłumaczeniem. W wyborach na prezesa ZZPN-u każdy klub mógł wystawić swojego delegata. Kluby od 3. ligi w górę miały możliwość delegowania większej liczby przedstawicieli. Oczywiście kolegium sędziów, rada trenerów także mogły wystawić swoich delegatów. Natomiast w MZPN-ie sprawa ma się inaczej. Tak samo, jak w ZZPN-ie, drużyny występujące na ponadwojewódzkim poziomie rozgrywkowym mają prawo wyboru własnych przedstawicieli na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Inne ciała kolegialne również. Jednak kluby z niższych lig wybierają delegatów w podokręgach, którym przyznano odpowiednią liczbę osób do pełnienia tej funkcji podczas wyborów.

Czyli: klub X występujący A-klasie nie może delegować kogoś z własnego grona, chyba że na zebraniu podokręgu zostanie wcześniej wybrany. Oczywiście wpływ na to ma zupełnie inn struktura związku, ale w Mazowieckim Związku Piłki Nożnej, który również tworzy wiele podokręgów, system wyborczy jest podobny do rozwiązania przyjętego w ZZPN-ie.

Tak wygląda podział delegatów z Małopolskim Związku Piłki Nożnej:

Część środowiska pragnie zmian

Paweł Adamiec, osoba odpowiedzialna za kampanię Łukasza Sosina, uważa, że takie rozwiązanie służy zabetonowaniu związku. W takim systemie bowiem trudno jest skruszyć mur oparty na fundamentach podokręgów, a dokładnie na prezesach tych struktur, rzecz jasna popierających obecnego prezesa, Ryszarda Niemca, który od 28 lat kieruje związkiem.

–  Na dobrą sprawę, Ryszard Niemiec rządzi w pojedynkę od 1993 roku. Kluczowi współpracownicy są  z nim  od lat, zmieniają się tylko ci z dalszego szeregu. Przez te 28 lat zmieniał się świat piłki, w Krakowie jednak czas jakby się zatrzymał. Obserwując organizację rozgrywek, mechanizmy zarządzania związkiem, brak transparentności, można przywoływać te smutniejsze standardy polskiej piłki lat 90. Brakuje podstaw, proszę wejść na stronę internetową MZPN, poszukać na FB czy Twitterze. To pierwsze wygląda jak z początków internetu, tego drugiego nie ma – tłumaczy Adamiec.

Dodaje: – Ryszard Niemiec nad startem zastanawiał się już w 2016 r., rozważając wtedy oddanie sterów. Nic z tego nie wyszło, władzy nie oddał. Cztery lata później, ku naszemu zdziwieniu, zapowiedział, że wystartuje również w tych wyborach. Jego plany i decyzję, którą ogłosił współpracownikom, pokrzyżowały wyłącznie względy zdrowotne. Pojawił się dylemat – co robić dalej? Stanęło na tym, że namaścił na swojego następcę – Ryszarda Kołtuna. Swojego przyjaciela, wiceprezesa urzędującego w MZPN-ie i najwierniejszego współpracownika. Jego kandydatura krążyła w kuluarach już w 2016 roku, ale prezes Niemiec uznał, że to on powinien dalej prowadzić związek.

Obstawiaj mecze na Fuksiarz.pl

*

To miały być kolejne wybory, w których obecna władza bez problemu przedłuży swoją sukcesję. Tylko że grupa młodych ludzi postanowiła pójść pod prąd – postanowiła, że poprze kandydaturę Łukasza Sosina. Jednak – jak twierdzi opozycja – w obawie przed jego rosnącym poparciem zarząd MZPN-u zdecydował się zmienić wymogi formalne zgłaszania kandydatów.

  Stwierdziliśmy, że warto spróbować powalczyć w tych wyborach. Z MZPN-em jestem związany od 2016 roku, będąc w jednej z komisji. Zebrała się ona od tego czasu dwukrotnie. Wywodzę się ze środowiska prawniczego, które na studiach skupiło się na prawie sportowym. Próbowaliśmy zmieniać ten związek od środka, ale pokazano nam drzwi, gdy chcieliśmy wprowadzać w życie swoje pomysły. Gdy wieloletni działacze zobaczyli, że stanowimy dla nich realne zagrożenie, przygoda się skończyła. Mówimy o realizowaniu podstawowych pomysłów takich jak nowa strona internetowa, profil na Facebooku.  O bardziej ambitnych w ogóle nie było mowy. Opór jakichkolwiek wobec zmian jest ogromny – opowiada Paweł Adamiec

Kontynuuje: – Łukasz Sosin zebrał naszą grupę młodych osób pragnącą zmienić ten związek, mają nowoczesną wizję, ale też z poszanowaniem ogromnej małopolskiej tradycji i pracy lokalnych pasjonatów. Założyliśmy stronę internetową, nakręciliśmy klip. Odzywaliśmy się do klubów, do podokręgów. Oczywiście, „przypadkowo” wtedy, gdy ogłosiliśmy swój start w wyborach, MZPN ustanowił absurdalną ordynację wyborczą. Po pierwsze, stwierdzono, że delegaci będą wybierani w podokręgach. Czyli, nie tak jak np. na Mazowszu, gdzie każdy klub głosuje bezpośrednio na kandydata. Tutaj delegaci wybierani są w podokręgach, które stanowią 75% wszystkich osób mających prawo głosu. O tym kto zostanie delegatem w praktyce decyduje wybrany szef podokręgu, zgłaszając kandydatów.

Jawne rekomendacje dla kandydatów

Pierwsza przeszkoda to zabetonowany system wyborczy. Natomiast druga –  zdaniem opozycji najbardziej absurdalna –  to przepis mówiący o tym, że – uwaga – aby kandydat mógł oficjalnie zgłosić się do startu, musi zebrać trzydzieści pisemnych oświadczeń o poparciu delegatów, które są podawane do wiadomości publicznej. Okej, niby nic w tym dziwnego. Takie rozwiązanie działa, chociażby w PZPN-ie i ma powodować, że nie zgłoszą się przypadkowi ludzie. Tylko w przypadku wyborów na prezesa PZPN-u rekomendacje dają organizacje: wojewódzkie związki i kluby, nie delegaci. Sęk w tym, że w Małopolsce takie oświadczenie o poparciu może dotyczyć wyłącznie jednego kandydata. Znacznie zawężą to ich liczbę, ale co gorsza, delegaci muszą się jawnie opowiadać, zanim w ogóle dojdzie do głosowania tajnego.

Paweł Adamiec: – Obecny zarząd liczy na to, że nie uzbieramy tych trzydziestu pisemnych oświadczeń. Po pierwsze – jest to niezgodne z prawem. Ordynacja wyborcza powinna być określana na etapie tworzenia statutu, a zarząd może ją doprecyzować. Tutaj zarząd podjął uchwałę w głosowaniu, że potrzeba tych jawnych pisemnych rekomendacji tylko dla jednego kandydata. Niemniej MZPN zwrócił się do PZPN-u o opinię prawną i prof. Wach stwierdził, że takie rekomendacje można dopuścić. Argumentacja? Warto, aby z tą opinią się zapoznać. M.in. stwierdzono w niej, że prezes nie jest organem związku, co ma z kolei wpływ na kompetencje zarządu do ustalania jego wyboru. Inny fragment mówi, że w sytuacji, gdy Ryszard Niemiec nie kandyduje w wyborach jako, zapewne, przyszły prezes honorowy wspierający działania związku ma on „formalne i merytoryczne prawo do określenia oczekiwań małopolskiego środowiska piłkarskiego, wobec osób kandydujących do pełnienia tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji”.

MZPN opublikował na swojej stronie wyżej wspomnianą opinię prawną. Treść zawarta w punkt 4. dotyczącym zasadności rekomendacji  rzeczywiście brzmi groteskowo. Na zasadzie: skoro prezes Ryszard Niemiec rządzi tyle lat, to może sobie według własnego uznania tworzyć regulamin wyborów.

Rzecznik prasowy MZPN-u, Jerzy Nagawiecki, tłumaczy: – W procesie elekcyjnym rekomendacje są raczej zasadą, niż wyjątkiem. Porządkują i usprawniają wyłanianie władz. System ten jest powszechnie stosowany choćby przy wyborze rektorów uczelni wyższych, prezesów spółdzielni, szefów stowarzyszeń. Opiera się na założeniu, że członkowie stowarzyszenia (a takim jest MZPN), preferują pracę z osobami, do których mają zaufanie i których umiejętności oraz predyspozycje znają i cenią. W strukturach piłkarskich w naszym kraju rekomendacje występują w wyborach na prezesa PZPN -u oraz prezesów niektórych wojewódzkich ZPN-ów, choćby u sąsiadów z Podkarpacia i Śląska. Departament Prawny PZPN potwierdził zgodność przyjętej przez Małopolski ZPN regulacji z prawem związkowym i powszechnym.

Paweł Adamiec, jako prawnik, kompletnie nie zgadza się z tym. Uważa, że nie ma to nic wspólnego z usprawnianiem wyborów. – Jest to zbyt daleka ingerencja w proces wyborczy przez zarząd, co potwierdza opinia prawna, którą dysponujemy, a po drugie, ewidentne działanie przeciw jakiejkolwiek opozycji. Na początku apelowaliśmy medialnie, potem wzywaliśmy zarząd MZPN pisemnie, potem złożyliśmy na to skargę do organu nadzorczego, czyli prezydenta miasta. My uważamy, że prawo jest prawem, a równe szanse wyborcze powinno być ważniejsze niż zasługi pana prezesa.

Strach delegatów

Zebranie trzydziestu oświadczeń niby nie powinno stanowić większego kłopotu dla sztabu Łukasza Sosina Jednak ze względu na ich jawność delegaci zwyczajnie nie mają zamiaru ryzykować. Zdecydowanie nie jest to normalna sytuacja, że przy demokratycznych wyborach panuje strach przed poparciem opozycyjnego kandydata. Z drugiej strony nie może to dziwić, że klubowi działacze nie chcą wychodzić przed szereg. Powód? A to słabsi sędziowie będą przyjeżdżać na ich mecze, a to wydział dyscypliny przy wydawaniu orzeczeń nie będzie brał pod uwagę okoliczności łagodzących.

Łukasz Sosin: –  Nie chcemy narażać przychylnych nam osób na problemy z tego tytułu. Mówią wprost: Łukasz, popieramy cię, ale gdy zrobimy to jawnie, dostaniemy po dupie. Przecież można przeprowadzić te wybory w sposób normalny, z zachowaniem zasad równości i tajności.

Paweł Adamiec: – Rozmawialiśmy z wieloma osobami i wyraźnie zaznaczyły: możemy was poprzeć, ale w głosowaniu tajnym. Jednak nie podpiszemy wam rekomendacji, bo nie wiemy, jakie nas mogę spotkać konsekwencje. U nas nie jest możliwe pospolite ruszenie, bo jesteśmy dużym wojewódzkim związkiem, a w tej ordynacji przekonanie małych klubów nic nam nie da. Wyniki zebrań w podokręgach były znane jeszcze przed ich rozpoczęciem. Próbowaliśmy rozmawiać, tłumaczyć, pokazywać program. Zapewniliśmy, że nie będziemy „wycinać” obecnych działaczy. Nieuzasadniony strach przed nieznanym, czyli pracowitym i nowoczesnym Łukaszem Sosinem jest jednak bardzo silny. Brak jakiegokolwiek grania fair play przez obecne władze związku sprawia, że wybory są fasadowe. 

*

Sztab Łukasza Sosina jako przykład bardzo dużych konsekwencji za jawny i otwarty sprzeciw wobec obecnej władzy podał sytuację sprzed kilku lat. Osoby wpierające opozycyjnego kontrkandydata uważają, że formalne rozwiązanie podokręgu krakowskiego miało bezpośredni związek z tym, że stamtąd wywodził się ówczesny przeciwnik prezesa Niemca.

Co ciekawe – w 2016 r. Ryszard Niemiec miał kontrkandydata w osobie Jarosława Marfiaka, wywodzącego się z podokręgu krakowskiego. Oczywiście prezes Ryszard Niemiec wygrał, bo sieć zależności była na tyle mocna, że przeciwnik nie miał żadnych szans. Startowała również sekretarka związku, której ciężka praca jakkolwiek ratuje związek w sytuacjach krytycznych, pani Ewa Gajewska. Po wyborach Ryszard Niemiec podnosił zarzuty o działalność podokręgu – których de facto nie udowodnił – i na jego wniosek zarząd rozwiązał podokręg krakowski. Nie jest to związane z reformą w PZPN-nie, bo inne podokręgi zostały. W tym momencie jedynym terenem, który nie ma podokręgu i podlega bezpośrednio pod MZPN, jest Kraków. Musi on teraz głosować w tzw. strefach. Teraz proszę sobie to połączyć. Otóż, jak ludzie mają nie bać się podpisywać rekomendacji Łukaszowi Sosinowi, gdy dodatku mogą podpisać to tylko jednej osobie?

Jerzy Nagawiecki, rzecznik MZPN-u, kategorycznie zaś zaprzecza tej relacji. Jaki był powód reorganizacji? Według obecnego zarządu takie działanie miało na celu usprawnienie funkcjonowania związku. – Zarząd MZPN rozwiązał Podokręg PN w Krakowie z uwagi na porządkowanie i upraszczanie struktur zarządczych związku. Zakres obowiązków krakowskiej jednostki terenowej pokrywały się bowiem częściowo z kompetencjami wydziałów MZPN. Sugerowanie innych motywów pozostawiam bez komentarza – mówi Nagawiecki.

Nagrody i medale jako element kampanii

Generalnie to żadne zaskoczenie, że przed wyborami władze związku rozpoczęły działania zachęcające do udzielenia im poparcia. To normalna sprawa. Na przykład w ZZPN-ie wręczano klubom piłki, a następnie uchwałą zarządu podjęto decyzję o przyznaniu drobnego wsparcia finansowego dla drużyn z niższych lig. Działacze tych zespołów mogli przeznaczyć je na pokrycie kosztów sędziów lub opłaty dyscyplinarnych. Żeby była jasność – nie były to ruchy niezgodne z prawem, niemniej dużo mówi sam fakt, że nasiliły się, gdy przyszedł czas walki o poparcie delegatów.

W MZPN-ie uznano, że to odpowiedni moment na to, by uhonorować odznaczeniami prominentnych działaczy. Wręczanie medali obywało się na walnych zebraniach podokręgów. Niby nic w tym dziwnego. Standard. Ale w tych „spotkaniach służbowych” mógł uczestniczyć tylko jeden przedstawiciel MZPN-u. Tłumaczenie? Jak zawsze – pandemia i obostrzenia sanitarne. Klasyka gatunku. A teraz proszę zgadnąć, kto z wojewódzkiego związku był delegowany do wizytacji?

Odpowiadamy: Ryszard Kołtun – kandydat na prezesa MZPN-u.

Inne osoby, w tym członkowie sztabu Łukasza Sosina, otrzymały zakaz możliwości uczestnictwa w zebraniach  podokręgów. – Wówczas, ze względu na bardzo niekorzystną sytuację pandemiczną, były organizowane w trybie zebrań służbowych. MZPN-n wystosował zalecenie, że nie należy zapraszać gości z zewnątrz, z wyłączeniem jednego przedstawiciela MZPN-u, który będzie nadzorował przebieg zebrania. Ryszard Kołtun, gdy tylko czasowo nie pokrywały się te zebrania, uczestniczył w każdym możliwym wydarzeniu tego typu. Mało tego – na tych zebraniach wręczał medale i odznaki dla prezesów podokręgów. Tych samych, którzy proponowali delegatów, głosujących później na prezesa. Jak my mamy z nimi rywalizować? – pyta się retorycznie Paweł Adamiec.

Zarząd związku nawet nie kryje się z tym, że w taki sposób dbają o swój wierny elektorat. A także zaznaczył, że nie każdy sternik podokręgu został wyróżniony. – Zarządzenie prezesa MZPN Ryszarda Niemca dotyczyło charakteru zebrań sprawozdawczo-wyborczych w czasie pandemii koronawirusa i wynikało wprost z ograniczeń narzuconych rozporządzeniami Rady Ministrów.  W zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w 14. podokręgach brało udział w sumie kilku członków Zarządu MZPN. Bodaj najczęściej niżej podpisany (Ryszard Kołtun przyp. red.). Reprezentanci MZPN tradycyjnie wręczali wyróżnienia i odznaki zasłużonym działaczom piłkarskim. Warto nadmienić, że nie wszędzie i niekoniecznie prezesom podokręgów – tłumaczy rzecznik związku.

Czy opozycja wywiesiła już białą flagę?

Trudno, żeby w takim położeniu sztab Łukasza Sosina z optymizmem wybiegał w przyszłość. W dalszym ciągu prowadzi kampanię, stara się przekonywać środowisko o słuszności i konieczności zmian, lecz przy tylu niedogodnościach, zwłaszcza wymogu jawnej rekomendacji wyłącznie dla jednego kandydata, ich szanse są bardzo niewielkie. Część delegatów wprost zadeklarowała, że nie zdecyduje się na publiczne poparcie kandydatury Łukasza Sosina. Zatem, jakie kroki zamierza podjąć opozycyjna grupa tuż przed wyborami?

Paweł Adamiec: – Nie zbieraliśmy tych oświadczeń, bo nie zgadzamy się z nimi prawnie. Nie chcemy też zmuszać delegatów do trudnych wyborów, jakim byłoby narażenie się. Jesteśmy konsekwentni. 2 czerwca składamy kandydaturę bez tych oświadczeń, a jeżeli nie zostanie przyjęta, wówczas wkraczamy na drogę sądową. Ktoś musi mieć odwagę powiedzieć „nie”. Doskonale wiemy, na co liczą obecne władze. Trochę pokrzyczą w mediach, my nie będziemy odbierać od nich telefonów, a zaraz wszyscy zapomną i mamy kolejne cztery lata bez żadnych zmian. Liczymy na to, że tym razem się to nie uda. 

Łukasz Sosin: – Wywodzę się ze środowiska piłkarskiego, wróciłem po 17 latach do Polski, a w strukturach związkowych są ci sami ludzie. Chciałem coś dobrego zrobić dla lokalnej piłki. Tylko nie mam zamiaru dostosowywać się do rywalizacji niemającej nic wspólnego z zasadami fair play. Najpierw wprowadzili przepisy o jawnej rekomendacji tylko dla jednego kontrkandydata, potem kandydat wywodzący się spod pieczy obecnego prezesa jeździ i rozdaje medale. Ale to tylko świadczy o strachu obecnej władzy. Mam nadzieję, że chociaż środowisko zobaczy, że jest grupa ludzi, która w uczciwy sposób pragnie zmian, ma świeże spojrzenie. Nawet jeśli nie uda nam się wygrać z obecną władzą, to liczymy na to, że pozytywnie zapiszemy się w świadomości wielu ludzi. 

Fragment listu Łukasza Sosina do prezesa PZPN-u, Zbigniewa Bońka

***

Czy kompletnie zabetonowany system wyborczy ulegnie zmianie? Jedyną szansą na to jest prawomocne orzeczenie, które ewentualnie wskazałoby, że ze względu na uchybienia natury formalnej, wybory należy unieważnić. W innym przypadku próżno liczyć na odwrócenie kart w przypadku obecnego zarządu. Co tu dużo ukrywać – Łukasz Sosin i spółka zostali zaszachowani, w dodatku w białych rękawiczkach. I to jest właśnie główny problem w wojewódzkich związkach – otrzymały dużą autonomię i swobodę działań, a w połączeniu z niejasną wykładnią prawa, dziurami w systemie mogą praktycznie dowolnie ingerować w ordynację wyborczą.

W ZZPN-ie, mimo majstrowania w regulaminach, opozycja potrafiła przebić się przez głęboko postawione zasieki. Ponadto kluby również miały dość nieczystych zagrywek ze strony związkowych działaczy. Przez Małopolskę nie przejdzie huragan zmian w lokalnym środowisku piłkarskim. Obóz Łukasza Sosin podjął się syzyfowej pracy? Nie do końca. Wyraźnie zamanifestował swoją obecność, zaapelował o konieczność unowocześnienia działań MZPN-u. Przede wszystkim pokazał, że istnieje grupa młodych ludzi, która nie ma zamiaru przybierać postawy obojętnej. A to w przyszłości może zaprocentować.

fot. Newspix

Piotr Stolarczyk

Opublikowane 30.05.2021 14:27 przez

Piotr Stolarczyk

#WeszłoFuksem
30.07.2021

Tona szczęścia w ESA, ekspert z Tokio i badminton na wagę trzech stówek

Łączny kurs 18.88 na treblu z Ekstraklasy. 7/7 z Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Zwycięstwo Legii zagrane za tysiaka. Trebel na live z igrzysk. Taki sympatyczny zestaw kuponów mamy dla was w naszym cyklu #WeszłoFuksem. Co tydzień wybieramy najciekawsze kupony z Fuksiarza, żeby uplastycznić i unaocznić wam, że komuś naprawdę wchodzą te szalone kupony! Różnie układał […]
30.07.2021
Weszło
21.07.2021

Podolski zostanie królem strzelców albo zaliczy bramkę sezonu?

Lukas Podolski trafił do Górnika Zabrze i jest to oczywiście piękna historia, tak wyczekiwany powrót do domu, natomiast dalej też musi być coś dopisane. Już na boisku. Nie wystarczy, że Podolski się uśmiechnie i sprzeda parę ładnych zdań. Potrzebne są też bramki, asysty, wpływ na zespół. Wszyscy się zastanawiamy – jak to z Podolskim w […]
21.07.2021
#WeszłoFuksem
14.07.2021

Euro, Copa America, tenis i UFC – czyli jak obłowić się w Fuksiarzu

Euro za pasem, zatem codzienne typowanko też za nami. No chyba, że ktoś lubi typować hokeja w poniedziałek, we wtorek i środę Ligę Mistrzów, w czwartek Ligę Europy, a w weekend Ekstraklasę i między to wplata siatkówkę. Tak czy siak – czas podsumować wasze najlepsze kupony w cyklu „Weszło Fuksem”. Co mamy dzisiaj? UFC, Euro, […]
14.07.2021
#WeszłoFuksem
09.07.2021

Kupon Kowala, tenisowa tasiemka i królowie Euro

„Weszło Fuksem”, to nasz cotygodniowym cykl, w którym bierzemy sobie na tapet pięć najciekawszych (i często wygranych) kuponów z Fuksiarza. Co mamy w tym tygodniu? Potężny kupon potężnego Kowala. Tasiemkę na dwanaście meczów tenisowych. Specjalność zakładu Fuksiarza. No ludzie, czego my nie mamy – tak pytajcie, to będzie łatwiej. Klasyczny zestaw McKupon – czyli pewniaczek, […]
09.07.2021
Fuksiarz.pl - Zakłady bukmacherskie
07.07.2021

Fuksiarz rejestracja – jak założyć konto w Fuksiarz.pl?

Wszystko ma swój początek. Życie, związek, praca, zajawki. Początek ma też typowanie w Fuksiarz.pl. Wybaczcie ten górnolotny i pompatyczny wstęp – zwłaszcza, że rejestracja w Fuksiarzu jest banalna, prosta, a sam proces zakładania konta niezwykle sprawny. Ponadto u tego bukmachera możecie przejść przez tzw. etap szybkiej rejestracji. No to co? Czas przeprowadzić was przez to […]
07.07.2021
Fuksiarz.pl - Zakłady bukmacherskie
06.07.2021

Fuksiarz kod promocyjny lipiec 2021 + najwyższe promocje!

Z bukmacherami jest tak, że lubimy najbardziej ich wtedy, gdy kupony rozliczane są na zielono. Ale jak wiadomo – nie zawsze tak jest. Natomiast zawsze w Fuksiarz.pl można dostać kody promocyjne na start – to trochę tak, jak gospodarz wita nas ciepłym posiłkiem i smaczną herbatką. No i Fuksiarz w taki sposób was wita w […]
06.07.2021
Weszło
31.07.2021

W zasadzie jakie, poza Podolskim, są atuty Górnika?

– Górnik to nie jest sam Podolski – powiedział sam Podolski wczoraj po oklepie od Lecha i cóż, nic kontrowersyjnego nie powiedział. Mógłby się Messi jutro w Górniku zameldować, ale jak wszyscy pozostali ogarnialiby w takim tempie jak wczoraj, też nic z tego by nie wyszło. Dlatego wczorajszy mecz, w którym Poldi dał sygnał, że […]
31.07.2021
NBA
31.07.2021

10 najlepszych niskich skrzydłowych w historii NBA

LeBron James czy Larry Bird? Larry Bird czy LeBron James? Eksperci analizujący historię NBA przez lata nie potrafili się zdecydować, który z nich zasługuje na wyższą pozycję w rankingach wszech czasów. A przecież na tej dwójce lista znakomitych niskich skrzydłowych się nie kończy. Mamy jeszcze latającego Juliusa Ervinga, twardego jak skała Johna Havlicka, pożytecznego Scottiego […]
31.07.2021
Ekstraklasa
31.07.2021

Jak zastąpić Świerczoka? I czy trzeba zastępować Strączka?

Jakub Świerczok i Rafał Strączek. Co ich łączy? Nazwisko kończące się na literę „k”. Ha, taka zagadka, miłego dnia, dzięki za przeczytanie tego tekstu! Ale tak na poważnie – obu łączy to, że w poprzednim sezonie byli fundamentalnymi postaciami dla swoich ekip. Świerczoka w lidze już nie ma, Strączka zaraz może nie być. A w […]
31.07.2021
Ekstraklasa
31.07.2021

„Legia dała mi wszystko”. Warszawska kariera Dariusza Banasika

Kiedy Radomiak był na drodze do Ekstraklasy, gratulacje dla trenera Dariusza Banasika płynęły m.in. ze strony byłych właścicieli Legii Warszawa – Bogusława Leśnodorskiego i Macieja Wandzla. Jeśli ktoś był zdziwiony tym, że obaj panowie dobrze znają szkoleniowca radomskiej drużyny, ten powinien prześledzić początki trenerskiej kariery Banasika. To właśnie w Legii Warszawa Banasik zaczynał swoją przygodę, […]
31.07.2021
Weszło
31.07.2021

Młyński: Nie widziałem swojej przyszłości w Gdyni. Władze chciały pokazać, kto jest szefem

12 listopada 2020 roku. To właśnie wtedy Mateusz Młyński zagrał po raz ostatni w barwach Arki Gdynia. W meczu z Chrobrym Głogów spędził na boisku pełne 90 minut, jak zresztą zwykle tamtej jesieni. Potem jednak albo siedział na ławce, albo nie było go nawet w kadrze meczowej. Oczywiście nie przez to, że nagle stał się […]
31.07.2021
Brama dnia
31.07.2021

Starcie gigantów – Murawski kontra Iwański! | BRAMA DNIA

31 lipca 2008 roku. Cóż to był za dzień dla polskiego piłkarstwa. W 1. rundzie eliminacji do Pucharu UEFA dwa nasze kluby rozprawiły się z zawsze groźnymi oponentami. Lech Poznań pokonał 4:1 Chazar Lenkoran, natomiast Legia Warszawa takim samym stosunkiem goli poskromiła FK Homel. Ładnych trafień nie brakowało, więc materiał do kolejnego odcinka „Bramy dnia” […]
31.07.2021
Weszło
30.07.2021

Stan Igrzysk. Zobacz podsumowanie kolejnego dnia zmagań!

Rekord Europy polskiej sztafety mieszanej.  Pewna wygrana naszych siatkarzy z Japonią. Sensacyjna porażka Novaka Djokovicia. Sporo działo się dziś na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio z udziałem naszych sportowców i nie tylko, więc pora to wszystko podsumować. Zapraszają Wojciech Piela, Kacper Marciniak, Szymon Szczepanik i Piotr Chłystek z Przeglądu Sportowego. Zapraszamy!  fot. Newspix
30.07.2021
Weszło
30.07.2021

Gostomski: – Nie muszę nikomu nic udowadniać

– Przeżyłem trochę tych wzlotów i upadków. Wszystko wzmacnia. Trzeba pamiętać, że w życiu nie zawsze jest płynnie, ładnie i kolorowo. Po części z wiekiem nabrałem pewnego dystansu – także przez te wszystkie sprawy, które się wydarzyły w moim życiu. Doświadczenia nauczyły mnie pewnych rzeczy, ukształtowały – mówi Maciej Gostomski, kapitan Górnika Łęczna. Bramkarz zespołu […]
30.07.2021
Weszło
28.07.2021

Stevan Jovetić, czyli kolejne źródło problemów Krzysztofa Piątka?

Dla Krzysztofa Piątka miniony sezon nie był szczególnie udany. Raptem kilka przebłysków formy, jego naprawdę udane występy można policzyć na palcach jednej ręki. Na domiar złego na finiszu rozgrywek odniósł poważną kontuzję kostki, która wyeliminowała go z udziału na Euro 2020, ale również z okresu przygotowawczego i pierwszych kolejek nowej edycji Bundesligi. Nie może zatem […]
28.07.2021
Liga Konferencji
22.07.2021

Mityczne porażki i islandzka trauma. Czy Pogoń wreszcie przepędzi demony przeszłości?

Szczecinianie 20 lat czekali na wydarzenie tej rangi. Nic dziwnego, że mecz z NK Osijek w ramach II rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy wzbudza u kibiców „Portowców” tak dużą ekscytację. Wciąż czekają na pierwsze w historii zwycięstwo Pogoni w europejskich pucharach (nie licząc Pucharu Intertoto). Nieco starsi fani przede wszystkim wierzą w to, że wreszcie […]
22.07.2021
Weszło
19.07.2021

Kolejna nagła zmiana trenera i brak wzmocnień. Stal Mielec sama prosi się o kłopoty

W minionej kampanii ligowej Stal Mielec zrealizowała swój cel – utrzymała się w Ekstraklasie. Choć w pewnym momencie wiele wskazywało na to, że nie uniknie spadku, w samej końcówce rozgrywek nieoczekiwanie zaczęła punktować. Pokazała ogromne zaangażowanie i zachowała dyscyplinę taktyczną. Oczywiście szczęście również mocno jej sprzyjało. Ostatecznie nie okazała się jedyną czarną owcą w stadzie, […]
19.07.2021
Ekstraklasa
18.07.2021

Czy Lechia wpadnie w sieć ligowej przeciętności?

W poprzednim sezonie Lechia Gdańsk nie straszyła rywali swoją kadrą. Siódma lokata na koniec rozgrywek była realnym odzwierciedleniem potencjału i możliwości drużyny. Raczej próżno liczyć na to, by gdańszczanie nagle mieli zakotwiczyć w ścisłej ligowej czołówce. Działacze przybrali dość bierną postawę na rynku transferowym, a nowe nabytki nikogo nie rzucają na kolana. Piotr Stokowiec znowu […]
18.07.2021
Liczba komentarzy: 24
Subscribe
Powiadom o
guest
24 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
CM711
CM711
2 miesięcy temu

A Rudy Zibi zadowolony na Tłiterku daje głupie twity i tematu idiotyzmów w okręgowych ZPN w ogóle nie ma. Typ to jest drugi betonowy Lato tylko bardziej światowy.

Jak tu pięknie
Jak tu pięknie
2 miesięcy temu

Nie no, ale panowie, rozmawiajmy poważnie. Ja prezesa Niemca bardzo dobrze znam i on jest zasłużonym, prawda, działaczem. Tak że, panowie… ale nie no, tak to nie będziemy rozmawiać. Ja uważam, że prezes Niemiec ma pełne prawo ustalać sobie u siebie w domu jak się zorganizuje wybory na Kołtonia. Przepraszam, chciałem powiedzieć oczywiście Kołtuna.

floro flores
floro flores (@floro-flores)
2 miesięcy temu

niemiec wypierdalaj komuchu

max
max
2 miesięcy temu

Opiszcie wybory w kuj-pom. Pan Prezes (najlepszy przyjaciel prezesa tysiaclecia ) ps. Łukaszenka , bedzie pełnił tę funkcje dozywotnie . Mimo kuluarowych dyskusji i planów , nikt oprócz pana prezesa nie chciał kontrkantydować na funkcje prezesa kpzpn , gdyż (jak stwierdził jeden z potencjalnych kandydatów) jak przegram to (nowy stary prezes) mnie dojedzie …A smutno- smiesznym akcentem było ponowne głosowanie , bo za pierwszym razem system się popsuł…

Grzegorz
Grzegorz
2 miesięcy temu

Won z leśnymi dziadkami.

kuras
kuras (@kuras)
2 miesięcy temu

Tekst dla wszystkich „zauroczonych” prezesem Bonkiem. Taka wlasnie pilke zostawia za soba ten prezes tysiaclecia. Brudna, uwiklana w ukladziki gdzie liczy sie tylko kasa dla swojch a nie rozwoj dyscypliny. I zadne piekne slowka tego nie zaslonia…choc jak widac po bardzo wielu fanach Bonka. Wielu sie na niego nabralo, niestety dla tego, szorujacego po dnie sportu

fronda
fronda
2 miesięcy temu

Niemiec stary komuch.

patryk mucha
patryk mucha
2 miesięcy temu

ryszard niemiec szkodnik , ktory oszukał Unie Tarnów.

Tommy
Tommy
2 miesięcy temu

Małopolskie to najbardziej skorumpowany i zabetonowany region piłkarski w Polsce. Co chwilę jakieś wałki, awantury, pretensje. Mam nadzieję, że nie będę nigdy mieć do czynienia z ludźmi z tamtego regionu.

Tytanowy Janusz
Tytanowy Janusz
2 miesięcy temu

Czas zunifikować wybory tak by wszędzie wyglądały tak samo.
Panie Boniek do roboty!

Amber Mozart
Amber Mozart
2 miesięcy temu

Na szczęście Boniek akurat za tà działkę nie odpowiada. Wprawdzie ilość tych za które odpowiada z każdym tygodniem się kurczy, ale ważne, że akurat w nich wszystko jest uczciwe

krzysio
krzysio
2 miesięcy temu

Kiedyś próbowano odgórnie zmienić statut PZPN, a co za tym idzie wypieprzyć dziadków z OZPN. Ale wtedy to był zamach na demokrację.

pol
pol
2 miesięcy temu

beton był i jest dalej !!!!!!!!!!!!!!!!! stare dziady komuchy trzymają się mocno …

AmberMozart
AmberMozart
2 miesięcy temu

jedyną szansą dla Sosina jest uderzyć to klubów ze szczebla ogólnopolskiego. Cracovii czy Wisły żaden prezesik nie ruszy, bo jest za krótki. A jak od nich pójdzie jawne poparcie, to inni też nabiorą odwagi

Pasta
Pasta
2 miesięcy temu

Pierwszu zarzut,ze nie maja tweetera i facebooka mnie rozbroil. I dobrze, ze nie maja

Pasta
Pasta
2 miesięcy temu
Reply to  Pasta

pierwsza propozycja opozycji to nowa strona internetowa. Pierwsze dzialanie to klip. Jutuberzy jacys chca przejac mzpn?

Jak tu pięknie
Jak tu pięknie
2 miesięcy temu
Reply to  Pasta

Prawda. Te całe emaile też są jakieś podejrzane, nie mogą używać faksu jak porządni ludzie?

salata1992
salata1992
2 miesięcy temu

PRL. Po ciul stadiony za miliony skoro zmiany trzeba zacząć od struktur…

Freddie Bajorek
Freddie Bajorek
2 miesięcy temu

Niemiec, czyli jeden z dawnych przydupasów Dziurowcza? Jak to się dzieje, że taka kreatura tyle lat trwa w strukturach związku?

Kindybal
Kindybal (@kindybal)
2 miesięcy temu

Serio priorytetem dla opozycji jest nowa strona internetowa i konto na FB? A później co dalej? Założą snapa i tik toka?
Maja jakiś program żeby zobaczyć co faktycznie maja do zaoferowania czy tylko lajki na fejsie są dla nich taryfa przetargowa?
Bo brzmi to niedorzecznie jak kłótnia w samorządzie klasowym o to kto ma prowadzić klasowego fejsbuczka

Boa
Boa
2 miesięcy temu

A co ma Boniek ruszać beton, który go wybrał? I co z tego, że on nie kandyduje jak następny będzie jego przydupas Koźmiński, który zapewni, że wszystko zostanie na swoim miejscu. Leśne dziady trzymają się w polskiej piłce bardzo mocno.

Fan Kazimierza D.
Fan Kazimierza D.
2 miesięcy temu

Panowie komentatorzy, to co piszecie to racja.
Ale jak to zmienić na lepsze?
Były już próby zmian odgórnie przeprowadzanych i jak się skończyły?
Jest demokracja i tacy osobnicy dalej kręcą te swoje małe interesiki.
A dziennikarz Niemiec to wyjątkowo wstrętna kreatura. Gnida dużego kalibru.
I nie liczcie na Bońka, jemu już nieźle odpaliło pod czachą.

Fredk
Fredk
2 miesięcy temu

Jakim cudem ten stary komuch Niemiec tak dlugo sie utrzumal na stolku ?

Kibic z Tv
Kibic z Tv
1 miesiąc temu

W Bydgoszczy prezes Nowak bez kontrkandydata w wyborach. W zarządzie też stara gwardia. I tak chyba od 2001 roku.

Suche Info
31.07.2021

Tworek: – Nie jesteśmy w optymalnej formie

Na konferencji przed meczem z Pogonią Szczecin szkoleniowiec Warty Poznań, Piotr Tworek, przyznał, że jest zadowolony z efektów pracy jego podopiecznych, aczkolwiek nie ukrywa tego, że  zespół potrzebuje jeszcze trochę czasu, by wskoczyć na najwyższe obroty. Nie szczędził również pochwał w stosunku do niedzielnego rywala.  – Postęp w naszej grze jest widoczny, mimo że zespół […]
31.07.2021
Weszło
31.07.2021

W zasadzie jakie, poza Podolskim, są atuty Górnika?

– Górnik to nie jest sam Podolski – powiedział sam Podolski wczoraj po oklepie od Lecha i cóż, nic kontrowersyjnego nie powiedział. Mógłby się Messi jutro w Górniku zameldować, ale jak wszyscy pozostali ogarnialiby w takim tempie jak wczoraj, też nic z tego by nie wyszło. Dlatego wczorajszy mecz, w którym Poldi dał sygnał, że […]
31.07.2021
Suche Info
31.07.2021

Młody piłkarz Ajaksu zginął w wypadku samochodowym

Klub z Amsterdamu poinformował, że wczoraj doszło do ogromnej tragedii. Noah Gesser, ich 16-letni podopieczny, zginął w wypadku. Śmierć poniósł także jego starszy brat.  Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości IJsseltein. Według holenderskich mediów pojazd, w którym znajdował się piłkarz, zderzył się czołowo z taksówką. Kierowca taksówki z poważnymi obrażeniami został przetransportowany do szpitala. Podczas […]
31.07.2021
Suche Info
31.07.2021

Aston Villa gotowa zaakceptować rekordową ofertę za Jacka Grealisha

„Sky Sports” podało informację, że działacze Aston Villi wyrazili zgodę na transfer ich gwiazdy do Manchesteru City. „Obywatele” zaoferowali za Jacka Grealisha 100 milionów euro. Z początku włodarze „The Villans” kręcili nosem i chcieli od potencjalnego kupca zagarnąć jeszcze większą sumę pieniężną, ale – według angielskich dziennikarzy – w końcu zweryfikowali swoje ogromne oczekiwania. Negocjacje […]
31.07.2021
Suche Info
31.07.2021

Mariusz Lewandowski: – Czeka nas ciężka przeprawa

Szkoleniowiec Bruk-Betu Termaliki Nieciecza na przedmeczowej konferencji prasowej powiedział, że nie może już doczekać spotkania z Wisłą Kraków, ponieważ na trybunach będzie panować atmosfera dużego święta. Ponadto pokreślił, że wraz ze sztabem wnikliwie analizował błędy z poprzedniego spotkania ze Stalą Mielec. Nie szczędził również pochwał dla przeciwnika. –  Kibice stęsknili się za meczami. Na trybunach […]
31.07.2021
Suche Info
31.07.2021

David Luiz wyjeżdża do ligi tureckiej

Włoskie media podały informację, że David Luiz zostanie zawodnikiem Adany Demirspor. Według informacji dziennikarza „SportItalia”, Rudiego Galettego, z nowym klubem podpiszę dwuletnią umowę.  34-letni obrońca od czerwca jest wolnym zawodnikiem. W poprzednim sezonie nie odgrywał już istotnej roli w Arsenalu. Zanotował we wszystkich rozgrywkach 30 występów, stąd też „Kanonierzy” postanowili nie przedłużyć z nim wygasającego […]
31.07.2021
NBA
31.07.2021

10 najlepszych niskich skrzydłowych w historii NBA

LeBron James czy Larry Bird? Larry Bird czy LeBron James? Eksperci analizujący historię NBA przez lata nie potrafili się zdecydować, który z nich zasługuje na wyższą pozycję w rankingach wszech czasów. A przecież na tej dwójce lista znakomitych niskich skrzydłowych się nie kończy. Mamy jeszcze latającego Juliusa Ervinga, twardego jak skała Johna Havlicka, pożytecznego Scottiego […]
31.07.2021
Ekstraklasa
31.07.2021

Jak zastąpić Świerczoka? I czy trzeba zastępować Strączka?

Jakub Świerczok i Rafał Strączek. Co ich łączy? Nazwisko kończące się na literę „k”. Ha, taka zagadka, miłego dnia, dzięki za przeczytanie tego tekstu! Ale tak na poważnie – obu łączy to, że w poprzednim sezonie byli fundamentalnymi postaciami dla swoich ekip. Świerczoka w lidze już nie ma, Strączka zaraz może nie być. A w […]
31.07.2021
Ekstraklasa
31.07.2021

„Legia dała mi wszystko”. Warszawska kariera Dariusza Banasika

Kiedy Radomiak był na drodze do Ekstraklasy, gratulacje dla trenera Dariusza Banasika płynęły m.in. ze strony byłych właścicieli Legii Warszawa – Bogusława Leśnodorskiego i Macieja Wandzla. Jeśli ktoś był zdziwiony tym, że obaj panowie dobrze znają szkoleniowca radomskiej drużyny, ten powinien prześledzić początki trenerskiej kariery Banasika. To właśnie w Legii Warszawa Banasik zaczynał swoją przygodę, […]
31.07.2021
Suche Info
31.07.2021

Urban: – Nie możemy zakłamywać rzeczywistości

Górnik Zabrze fatalnie wszedł w nowy sezon Ekstraklasy. Dwie porażki w kiepskim stylu powodują, że kibice „Trójkolorowych” mogą mieć obawy co do najbliższych spotkań. Na pomeczowej konferencji prasowej Jan Urban nie ukrywał rozczarowania kolejnym niepowodzeniem, lecz uważa, że nie ma powodów do paniki. Według niego zabrzanie zagrali z zespołami aspirującymi do walki o podium, a […]
31.07.2021
Suche Info
31.07.2021

Grzegorz Krychowiak bardzo blisko zmiany klubu

Rosyjskie media nie mają wątpliwości – Grzegorz Krychowiak opuści Lokomotiw Moskwa i przejdzie do FK Krasnodar. Podobno polski pomocnik pożegnał się już z kolegami z drużyny, a niebawem ma dojść do oficjalnego ogłoszenia transferu. Już od kilku dni krążą doniesienia na temat zmiany barw klubowych przez reprezentanta Polski. Portal „Championat.com” twierdzi, że lada moment podpisze […]
31.07.2021
Suche Info
31.07.2021

Skorża: Spodziewamy się wzmocnień!

– Drużyna mentalnie wyglądała dobrze nawet w trudnych momentach. Cieszę się, że jako zespół wyglądaliśmy solidnie. Dużo pozytywnych rzeczy płynie po tym meczu – mówił trener Maciej Skorża po zwycięstwie Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze 3-1. Jego wypowiedzi spisała Interia.  – Cieszę się jednak, że odwróciliśmy losy meczu. Graliśmy agresywnie, byliśmy z piłką często na […]
31.07.2021
Weszło
31.07.2021

Młyński: Nie widziałem swojej przyszłości w Gdyni. Władze chciały pokazać, kto jest szefem

12 listopada 2020 roku. To właśnie wtedy Mateusz Młyński zagrał po raz ostatni w barwach Arki Gdynia. W meczu z Chrobrym Głogów spędził na boisku pełne 90 minut, jak zresztą zwykle tamtej jesieni. Potem jednak albo siedział na ławce, albo nie było go nawet w kadrze meczowej. Oczywiście nie przez to, że nagle stał się […]
31.07.2021
Suche Info
31.07.2021

Podolski: Górnik to nie jest sam Podolski. Musi się palić!

– Ważne, żeby Górnik grał lepiej, bo te ostatnie dwa mecze nie wyszły tak jak miały. Jak mówię: Górnik to nie jest sam Podolski. Musi się palić. Tego dziś trochę brakowało- mówił przed kamerami Canal + Lukas Podolski tuż po przegranym przez zabrzan meczu z Lechem Poznań. Jego wypowiedzi spisał portal Gol24.  – Za mną […]
31.07.2021
Brama dnia
31.07.2021

Starcie gigantów – Murawski kontra Iwański! | BRAMA DNIA

31 lipca 2008 roku. Cóż to był za dzień dla polskiego piłkarstwa. W 1. rundzie eliminacji do Pucharu UEFA dwa nasze kluby rozprawiły się z zawsze groźnymi oponentami. Lech Poznań pokonał 4:1 Chazar Lenkoran, natomiast Legia Warszawa takim samym stosunkiem goli poskromiła FK Homel. Ładnych trafień nie brakowało, więc materiał do kolejnego odcinka „Bramy dnia” […]
31.07.2021
Suche Info
31.07.2021

Raków poznał potencjalnych rywali

Najprawdopodobniej ktoś z czwórki PAOK, Astana, Feyenoord i Gent będzie rywalem Rakowa Częstochowa, o ile oczywiście wicemistrz Polski przejdzie w III rundzie Rubin Kazań. UEFA podzieliła drużyny na grupy przed poniedziałkowym losowaniem IV rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Para Raków – Rubin będzie oczywiście nierozstawiona. Mecze tej fazy zostaną rozegrane 19 i 26 sierpnia. Wśród ośmiu […]
31.07.2021
Prasówka
31.07.2021

PRASA. Dyskretny debiut Podolskiego. Drużyna mu nie pomogła

Sobotnia prasa nie ma wyraźnej czołówki, ale znajdziemy w niej kilka rozmów i tekstów wokół ligi. Rafał Wisłocki mówi o kulisach zamiany Sandecji na Bruk-Bet, Michał Pazdan opowiada o swoich oczekiwaniach w Jadze, a trenerzy dzielą się swoimi przemyśleniami przed i po meczach. Sporo miejsca poświęcono debiutowi Podolskiego. – Każdy, kto liczył, że radykalnie odmieni grę […]
31.07.2021
Weszło
30.07.2021

W co ty się, Poldi, wpakowałeś…

Bulwersująca sprawa – okazuje się, że posiadanie mistrza świata w składzie na nic ci się zda, jeśli nie masz drużyny. A Górnik w tym momencie drużyny nie ma. Nie przesadzimy, jeśli stwierdzimy, że to póki co najgorszy zespół w Ekstraklasie. W głowie Podolskiego szybko zagoszczą myśli: i na co mi to było? Nie twierdzimy, że jego debiut […]
30.07.2021