Weszło
30.01.2017

W taki sposób dziennikarze „PN” oglądają ekstraklasę

Piłkarskie odkrycie roku – cóż może znaczyć ta tajemnicza zbitka wyrazów? Żeby to pojąć, sięgnęliśmy do słownika PWN, by rozszyfrować znaczenie drugiego, kluczowego dla zrozumienia całości słowa: Odkrycie – o jakiejś osobie uznanej za najlepszą w danej dziedzinie, a dotąd nieznanej powszechnie. Piłkarskim odkryciem roku można więc nazwać kogoś, kto przed danym rokiem kalendarzowym nie był znany w futbolowym środowisku oraz w okresie od stycznia do grudnia został uznany za najlepszego piłkarza. […]
30.01.2017