Sunday, najlepiej wytłumaczyć to tak, że twój dług nie istnieje

Norbert Skorzewski
0