`
Suche Info

Reprezentanci Urugwaju ukarani za zachowanie po meczu z Ghaną

Maciej Karcz
4
Weszło

Widziałeś, widziałeś co on robi? On odbija…

Michał Kołkowski
7