`
Anglia

Mama dała szlaban, tata go skrócił. Chelsea może ruszyć na zakupy

redakcja