Stan majątkowy jest wyborem umysłu, samotność także

redakcja
12