`

KTS Weszło S.A., ul. Domaniewska 37a/202, 02-672 Warszawa, KRS nr 0000917820, NIP nr 521-393-99-91, REGON 389-998-422 , sąd rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 100.000 zł (opłacony w całości).

DOKUMENTY DLA INWESTORÓW

1. Dokumenty dotyczące prowadzenia rejestru akcjonariuszy – regulamin i klauzula RODO

2.  Ogłoszenie o warunkach emisji akcji serii B w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

3.  Ogłoszenie pierwszego tekstu statutu spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

4. Tekst jednolity dokumentu ofertowego akcji serii B

 

 

Strona w dalszej rozbudowie