Podstawowe dane

Nazwa wyświetlana

job wyjaśnia i rozlicza krawczyka