Podstawowe dane

Nazwa wyświetlana

LordInfamous

Ulubiona drużyna

Armia Szatana-antyżydochrześcijaństwo