Podstawowe dane

Nazwa wyświetlana

Benis Jądro

Ulubiona drużyna

K S K 1953